Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm cho công ty dệt chăn len Bình Lợi công suất 200 m3/ngày

(Luận văn này được trình bày đầy đủ, rõ ràng có kèm theo bảng biểu, hình ảnh thiết kế minh họa, sau khi tải về extract file rar sẽ được file .doc có thể copy từng câu, đoạn, và chỉnh sửa dễ dàng) MỤC LỤC MỤC LỤC Trang Chương 1 : Tổng quan về ngành dệt nhuộm 1- 10 1.1- Qui trình dệt nhuộm 1 1.2- Các công đoạn điển hình 1 1.3- Nhu cầu về nước và nước thải công ty, xí nghiệp dệt nhuộm 6 Chương 2 Tổng quan về phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm 11÷25 2.1 Cơ sở lý thuyết quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm 11 2.2 Một số phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm của nước ngoài 16 Chương 3 Tổng quan về công ty dệt chăn len Bình Lợi 26÷28 3.1 Lĩnh vực về quy trình hoạt động 26 3.2 Hiện trạng công ty Bình Lợi 33 3.3 Sơ đồ hiện hữu hệ thống xử lý nước thải của công ty Bình lợi 37 Chương 4 Tính toán thiết kế quy trình công nghệ mới 39 ÷ 87 4.1 Quy trình công nghệ thiết kế mới 39 4.2 Thí nghiệm 41 4.3 Song chắn rác 43 4.4 Ngăn tiếp nhận 47 4.5 Bể điều hoà 50 4.6 Bể khuấy trộn 59 4.7 Bể tạo bông kết hợp với lắng 63 4.8 Aerotank 67 4.9 Bể lắng 2 76 4.10 Bể trộn bùn 80 4.11 Máy lọc ép dây đai 82 4.12 Bể tuyển nổi khí hoà tan 84 Chương 5 Khái toán công trình 88÷94 5.1 Thuyết minh phần khái toán 88 5.2 Khái toán khối lượng 88 5.3 Khái toán kinh phí xây lắp 89 5.4 Khái toán các hạng mục máy móc thiết bị 90 5.5 Khái toán công trình phuương án 2 94 Chương 6 Tổ chức quản lý vận hành 95÷96 6.1 Vận hành hệ thống 95 6.2 Kiểm tra xử lý sự cố 95 6.3 Kết luận và kiến nghị 96 Chương 7 Phụ lục 97÷104 Tài liệu tham khảo 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY