Thiết kế cảng container tải trọng 30000dwt cát lái mở rộng

Luận văn này được trình bày đầy đủ rõ ràng có kèm theo hình ảnh minh họa và bản vẽ thiết kế, sau khi tải về extract file rar sẽ được file .doc có thể copy từng câu, đoạn, và chỉnh sửa dễ dàng) Giới thiệu khái quát vị trí công trình. Khu cảng container Cát Lái có diện tích 21.37 ha, bên bờ tả ngạn sông Đồng Nai, được nối từ khu đất cảng Pertech về phía thượng lưu, thuộc KCN Cát Lái – Phường Cát Lái – Quận 2 – Tp.HCM. MỤC LỤC CHƯƠNG 1:MỞ ĐẦU 1 1. Giới thiệu khái quát vị trí công trình 2. Số liệu ban đầu 2 2.1Nhiệm vụ thiết kế 2.2 Căn cứ thiết kế 3. Điều kiện tự nhiên 3 3.1Địa hình khu đất 3.2 Các đặt trưng khí tượng 3.3 Các đặt trưng thủy văn 6 3.4 Địa chất công trình 8 4. Các phương tiện bốc xếp và vận chuyển hàng 11 4.1 Công nghệ và thiết bị bốc xếp trên bến 4.2 Tàu thiết kế CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ TỔNG THỂ KHU BẾN 13 1.Công nghệ bốc xếp của cầu tàu 13 2.Tính toán năng lực của cầu tàu 2.1Bến Container tàu 30,000T 2.2 Bến hàng tổng hợp tàu 36,000T 16 3. Xác định các thông số của bến 18 3.1 Chiều dài bến 3.2 Chiều rộng bến 19 3.3 Cao trình mặt bến 3.4 Cao trình đáy bến 3.5 Chiều cao trước bến 21 4. Khu nước của cảng 4.1 Vũng quay tàu 4.2 Vũng chạy tàu và bốc xếp hàng 4.3 Vũng đợi tàu 22 5. Khu đất của cảng 5.1 Diện tích bãi chứa container 5.2 Diện tích bãi tạm và kho chứa hàng tổng hợp 25 6. Bố trí mặt bằng cảng 26 6.1 Cầu cảng 6.2 Đường giao thông 27 6.3 Hệ thống kho bãi chứa hàng 6.4 Các công trình khác CHƯƠNG 3:CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 29 1.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kết cấu công trình 1.1 Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng 1.2 Yêu cầu sử dụng 1.3 Điều kiện thi công 1.4 Điều kiện vật tư 2. Các dạng kết cấu của bến cầu tàu – pương án đề xuất 30 2.1 Các phương án kết cấu đề xuất 2.2 Đánh giá 2 phương án kết cấu CHƯƠNG 4:TẢI TRỌNG – TỔ HỢP TẢI TRỌNG – PHƯƠNG ÁN 1 31 1. Giới thiệu kết cáu phương án 1 2. Tải trọng tác dụng lên bến 32 2.1 Tĩnh tải 2.2 Tải trọng do cần trục 2.3 Tải trọng ôtô 33 2.4 Tải trọng xe nâng 2.5 Tải trọng do tàu 3. Chiều dài tính toán và sức chịu tải của cọc 39 3.1 Số liệu về cọc bê tông ứng suất trước 3.2 Sức chịu tải của cọc cầu chính 3.3 Chiều dài tính toán của cọc 45 4. Tổ hợp tải trọng 46 4.1 Tĩnh tải+hàng hóa+ neo 4.2 Tĩnh tải+hàng hóa+ va 47 4.3 Tĩnh tải+hàng hóa+ neo+ cần trục 4.4 Tĩnh tải+hàng hóa+va+ cần trục 48 4.5 Tĩnh tải+ neo 4.6 Tĩnh tải + va 49 5. Giải sơ đồ kết cấu tìm nội lực 51 5.1 Sơ đồ các trường hợp đặt tải 52 5.2 Các kết quả nội lực 54 CHƯƠNG 5:TẢI TRỌNG – TỔ HỢP TẢI TRỌNG – PHƯƠNG ÁN 2 65 1. Giới thiệu kết cáu phương án 2 2. Tải trọng tác dụng lên bến 66 2.1 Tĩnh tải 2.2 Tải trọng do cần trục 2.3 Tải trọng ôtô 67 2.4 Tải trọng xe nâng 2.5 Tải trọng do tàu 3. Tính sức chịu tải của cọc đứng 73 3.1 Sức chịu tải theo vật liệu 3.2 Sức chịu tải theo đất nền 74 3.3 Chiều dài tính toán của cọc 79 4. Tổ hợp tải trọng 82 4.1 Tĩnh tải+hàng hóa+ neo 4.2 Tĩnh tải+hàng hóa+ va 4.3 Tĩnh tải+hàng hóa+ neo+ cần trục 83 4.4 Tĩnh tải+hàng hóa+va+ cần trục 4.5 Tĩnh tải+ neo 84 4.6 Tĩnh tải + va 5. Giải sơ đồ kết cấu tìm nội lực 86 5.1 Sơ đồ các trường hợp đặt tải 87 5.2 Các kết quả nội lực 89 CHƯƠNG 6:TÍNH TOÁN CẦU DẪN 102 1. Giới thiệu kết cấu cầu dẫn 2. Tính toán khung dọc 103 2.1 Mặt cắt ngang cầu dẫn 2.2 Sức chịu tải và chiều dài tính toán cọc BTULT D=600 2.3 Tải trọng và tính toán nội lực 109 3. Tính toán khung ngang 113 3.1 Tải trọng tác dụng 3.2 Chiều dài tính toán của cọc 3.3 Nội lực khung ngang cầu dẫn CHƯƠNG 7:PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ NỀN – CHUYÊN ĐỀ - SO SÁNH KẾT QUẢ NỘI LỰC KẾT CẤU GIỮA HAI PHƯƠNG PHÁP 115 1. Phương pháp tính 115 2. Hệ số nền 3. Giải nội lực kết cấu 117 4. So sánh phương pháp giải nội lực bằng hệ số nền và giải nội lực bằng phương pháp cọc ngàm vào đất theo hệ số kinh nghiệm 128 4.1 Về quan niệm tính toán 4.2 Về kết quả nội lực tính toán CHƯƠNG 8:THIẾT KẾ KĨ THUẬT PHƯƠNG ÁN CHỌN 130 1. Số liệu ban đầu 130 1.1 Đặc trưng vật liệu 1.2 Tính cốt thép theo trạng thái giới hạn 1 1.3 Tính cốt thép theo trạng thái giới hạn ll 131 1.4 Kết quả tính toán 132 2. Tính cốt thép bản sàn 133 2.1 Số liệu ban đầu 2.2 Kết quả tính BTCT bản 3. Tính toán cốt thép cho dầm ngang 135 3.1 Tính toán cốt thép 136 3.2 Kiểm tra kích thước tiết diện: 138 3.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng: 4. Tính toán cốt thép cho dầm cần trục: 139 4.1 Tính toán cốt thép dầm cần trục : 4.2 Kiểm tra kích thước tiết diện: 142 4.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng: 5. Tính toán cốt thép cho dầm dọc 143 5.1 Tính toán cốt thép dầm dọc 5.2 Kiểm tra kích thước tiết diện: 146 5.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng: 6. Tính toán cốt thép cho cầu dẫn: 147 6.1 Tính cốt thép cho bản cầu dẫn: 6.2 Kết quả tính BTCT bản: 150 6.3 Tính toán cốt thép cho dầm dọc cầu dẫn: 153 6.4 Tính toán cốt thép cho dầm ngang cầu dẫn: 157 7. Cốt thép trong cọc và cốt thép trong trụ va: 7.1 Cốt thép trongcọc: 7.2 Cốt thép trong trụ va: 8. Các chi tiết khác 8.1 Cầu thang 8.2 Gờ chắn xe 158 8.3 Bích neo 8.4 Đệm tàu CHƯƠNG 9:TRÌNH TỰ VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG 159 1.Các bươc thi công cơ bản 2.Chi tiết từng công tác 2.1.Dọn chướng ngại vật,nạo vét khu bến và bố trí mặt bằng thi công 2.2.Đóng cọc 160 2.3.Công tác cốppha,cốt thép và đổ bêtông 167 2.4 Hoàn thiện 168 3.Lưu ý khi thi công 168

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY