Thị trường mở Việt Nam thực trạng và xu hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay

Từ những phân tích lý luận trên đề tài này đã đi vào phân tích những vấn đề sau: Phân tích về mặt lý luận những nội dung cơ bản của N VTTM , trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngân hàng trung ương trong việc sử dụng công cụ N VTTM để tác dụng tới lượng tiền trong lưu thông và lượng vốn khả dụng của các N HTM . Phân tích thực trạng hoạt động của N VTTM trong thời gian qua, tổng kết những kết quả đạt được đồng thời một phần nào đó đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Qua những phân tích trên Phần 3 là phần trọng tâm mà đề tài muốn hướng tới để đưa ra những giải pháp định hướng để phát triển NVTTM trong thời gian tới phục vụ cho chính sách phát triển của Quốc gia

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY