Mục lục Phần mở đầu .3 Chương I: Thị tr¬ường Hoa Kỳ và sự cần thiết phải nghiên cứu thị tr¬ường Hoa Kỳ 4 I. Lý luận chung về thị tr¬ờng .4 1. Khái niện thị tr¬ờng .4 1.1.Thị tr¬ờng là gì 4 1.2. Các nhân tố của thị tr¬ờng .4 2. Thị tr¬ờng xuất khẩu 5 2.1. Khái niệm 5 2.2. Các nhân tố ảnh h¬ởng đến thị tr¬ờng xuất khẩu 5 3. Vai trò và chức năng của thị tr¬ờng xuất khẩu .7 II. Một số đặc điểm của thị tr¬ờng Hoa Kỳ 9 1. Sơ l¬ợc về Hoa Kỳ 9 1.1. Một số nét khái quát .9 1.2. Hệ thống chính trị .9 1.3. Cơ chế hoạch định chính sách th¬ơng mại 9 1.4. Một số nét lớn về kinh tế .10 2. Luật lệ th¬ơng mại Hoa Kỳ .11 2.1. Luật thuế chống trợ giá .11 2.2. Luật thuế chống phá giá .12 3. Những quy định khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ .13 4. Một số hội chợ đáng chú ý tại Hoa Kỳ .13 III. Sự cần thiết phải nghiên cứu thị tr¬ờng Hoa Kỳ 15 Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong những năm gần đây 16 I.Tổng quan về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ .16 II. Cơ hội và thách thức với Việt Nam khi xuất khẩu hàng hoá vào Hoa Kỳ .16 1. Thuận lợi .17 2. Khó khăn và thách thức 19 III. Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị tr¬ờng Hoa Kỳ trong những năm vừa qua 20 IV. Những hạn chế của xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị tr¬ờng Hoa Kỳ 23 Ch¬ơng III: Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị tr¬ờng Hoa Kỳ 26 I. Giải pháp chung 26 1. Về phía nhà n¬ớc 26 2. Về phía doanh nghiệp 29 II. Giải pháp cụ thể cho một số mặt hàng .32 1. Hàng dệt may .32 2. Hàng giày dép 33 3. Nhóm hàng thuỷ sản 34 4. Hàng nông sản .35 5. Đồ gỗ .35 Phần kết luận 37 Danh mục tài liệu tham khảo 39 Lưu ý : Mình đã kèm theo 2 font của đề án bạn chỉ cần giải nén và copy 2 font đó dô ổ C:\WINDOWS\Fonts là xong .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY