Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 Phần I3 Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán tại công ty cổ phần May 19 - bộ Quốc phòng .3 1.1 Tìm hiểu chung về công tác kế toán tại đơn vị .3 1.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán 3 1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận4 1.2 Tổ chức bộ máy kế toán5 Phần II .8 Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19.8 2.1 Kế toán thành phẩm .8 2.1.1Đặc điểm của thành phẩm8 2.1.2 Tính giá thành phẩm9 2.1.3 Kế toán chi tiết thành phẩm .10 2.1.4 Kế toán tổng hợp thành phẩm19 2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng. .22 2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19 .22 2.2.1.1 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và chứng từ sử dụng: .22 2.2.1.2 Kế toán chi tiết: .24 2.2.1.3 Kế toán tổng hợp:25 2.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ .35 2.3.1 Tài khoản sử dụng35 2.3.2 Kế toán trên sổ35 2.3.2.1 Kế toán chi phí bán hàng: .35 2.3.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: .39 2.3.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng42 Phần III: Nhận xét43 KẾT LUẬN45 NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY