Mục lục Đặt vấn đề .3 Các chữ viết tắt .4 1. Khái niệm, các loại tăng trưởng .1 1.1. Khái niệm 1 1.2. Các loại tăng trưởng 2 2. Sơ lược lịch sử điều tra tăng trưởng rừng của Việt nam 3 3. Hệ thống ô mẫu theo dõi tăng trưởng rừng ở Việt nam .5 4. Cơ sở dữ liệu về các ô định vị điều tra tăng trưởng rừng Việt Nam 7 5. Tính toán tăng trưởng cây riêng lẻ và lâm phần ở Việt nam 7 5.1. Tăng trưởng cây riêng lẻ 7 5.1.1. Các phương pháp xác định tăng trưởng cây riêng lẻ 7 5.1.2. Tăng trưởng các nhân tố điều tra của cây riêng lẻ .8 5.2. Tăng trưởng lâm phần .9 5.2.1. Đặc điểm sinh trưởng và tăng trưởng lâm phần .9 5.2.2. Qui luật biến đổi của một số nhân tố điều tra lâm phần .9 5.2.3. Một số nhân tố điều tra lâm phần 13 6. Các nhân tố lập địa ảnh hưởng đến sinh trưởng lâm phần .14 7. Các vùng sinh thái rừng Việt Nam 15 8. Vùng sinh thái tăng trưởng loài cây rừng Việt mam 20 8.1. Vùng Tây Bắc 20 8.2. Vùng Trung Tâm .21 8.3. Vùng Đông Bắc .21 8.4. Vùng §ång bằng Bắc Bộ .22 8.5. Vùng Bắc Trung Bộ .23 8.6. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ .24 8.7. Vùng Tây Nguyên .25 8.9. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Vùng Tây Nam Bộ) 28 8.10. Vùng sinh trưởng của một số loài, ưu hợp loài cây .29 9. Kết quả điều tra tăng trưởng của lâm phần rừng theo vùng sinh thái ở Việt nam .31 9.1. Tăng trưởng lâm phần rừng trồng thuần loại đều tuổi .31 9.2. Tăng trưởng lâm phần rừng tự nhiên hỗn loài .33 9.3. Dự đoán sản lượng .50 9.4. Biểu sản lượng .53 Tài liệu tham khảo chính 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY