Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu với hoạt động giám sát của Quốc hội Trung Quốc

Thứ sáu, tăng cường mối quan hệ giữa các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp trong hoạt động giám sát của Quốc hội trên cơ sở huy động tối đa sự tham gia của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Có như vậy, hoạt động giám sát của Quốc hội vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa đảm bảo phát huy trí tuệ và kết hợp được lực lượng của toàn xã hội tham gia kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY