Tài nguyên khí hậu và một số ảnh hưởng của nó đến hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh

Đề tài: Tài nguyên khí hậu và một số ảnh hưởng của nó đến hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh (27 trang) MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Khái niệm về tài nguyên khí hậu 1.2. Khái niệm về du lịch 1.3. Mối quan hệ giữa tài nguyên khí hậu và hoạt động du lịch 1.4. Tổng quan về điều kiện tự nhiên và KT-XH tỉnh Quảng Ninh 1.4.1. Vị trí địa lý 1.4.2. Điều kiện tự nhiên 1.4.3. Điều kiện KT-XH CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở QUẢNG NINH 2.1. Các nhân tố hình thành khí hậu của tỉnh Quảng Ninh 2.1.1. Bức xạ Mặt Trời 2.1.2. Hoàn lưu khí quyển 2.1.3. Các nhân tố địa lý 2.2. Đặc điểm tài nguyên khí hậu Quảng Ninh 2.2.1.Tài nguyên bức xạ- nắng 2.2.2. Tài nguyên nhiệt 2.2.3. Tài nguyên ẩm 2.2.4. Tài nguyên gió 2.5. Một số bất lợi của khí hậu Quảng Ninh 2.5.1. Sương mù và sương muối 2.5.2. Dông 2.5.3. Bão 2.3. Ảnh hưởng của tài nguyên khí hậu đến hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Ninh 2.3.1. Một số ảnh hưởng có lợi của tài nguyên khí hậu đối với hoạt động du lịch 2.3.2. Một số ảnh hưởng bất lợi của khí hậu đến du lịch KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY