Tài liệu quy trình tín dụng

Quy trình tín dụng : 6 bước 1/ Lập hồ sơ 1.1 cơ sở lập hồ sơ: Số lượng giấy tờ trong hồ sơ được lập ở giai đoạn này phụ thuộc vào loại khách hàng, loại và kỹ thuật câp tín dụng,quy mô nhu cầu tín dụng 1.2 Nội dung hs : 3 a/ giấy đề nghị vay vốn : Nhằm chứng minh rằng KH tự nguyện đến vay vốn. Nội dung cho biết : ai vay, mục rich sử dụng vốn (hợp lý hay không), thời gian. b/ Tài liệu chứng minh năng lực pháp lý: - Đối với pháp nhân : + Quyết định thành lập + Giấy phép đầu tư(đối với DN nước ngoài phải có giấy phép hoạt động tại VN do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp) + Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh + Giấy phép hành nghề của cơ quan quản lý ngành chuyên môn (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của NN) + Điều lệ hoạt động + Quyết định bổ nhiệm CTHĐQT,người đại diện pháp nhân,kế toán trưởng + Biên bản góp vốn hoặc chứng nhận góp đủ vốn pháp định(DN cổ phần,TNHH,liên doanh) + Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn và uỷ nhiệm người đi vay vốn(nếu không được dề cập trong điều lệ) + Các VBPL khác liên quan tư cách pháp nhân của khách hàng - Đối với thể nhân: + Giấy CMND +Hộ khẩu thường trú + Hộ chiếu,giấy phép cư trú có thời hạn được phép cư trú tại VN dài hơn thời hạn vay vốn + Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (nếu có) + Giấy xác nhận của chính quyền địa phương,của hiệp hội .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY