Tài liệu ôn thi môn Quản lý nhà nước về kinh tế

Câu 1: Nhà nước là gì? Nhà nước ra đời từ các nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào cơ bản nhất? Vì sao? Câu 2. Thể chế hành chính Câu 3: Quản lý nhà nước đối với xã hội là gì? Có những đặc điểm gì? Câu 4: Thiết chế Nhà nước là gì? Nó bao gồm những nội dung nào? Nội dung nào quan trọng nhất?Vì sao? Câu 5. Thể chế hoạt động của nhà nước là gì? Nó bao gồm các loại nào? Loại nào quan trọng nhất? Vì sao? Câu 6: công cụ quản lý xã hội của nhà nước là gì? Nó bao gồm các loại nào? Loại nào là quan trọng nhất? vì sao? Câu 7. Mục tiêu quản lý xã hội của nhà nước? Câu 8: Hàng hóa công cộng là gì? Ai có trách nhiệm cung cấp loại hàng hóa này? Hàng hóa công cộng có những đặc điểm cơ bản nào? Đặc điểm nào là quan trọng nhất? Vì sao? Câu 9: Dịch vụ công là gì? Ai có trách nhiệm cung cấp loại dịch vụ này? Dịch vụ công có những đặc điểm cơ bản nào? Đặc điểm nào là quan trọng nhất? Vì sao? Câu 10: So sánh bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam với các nhà nước khác trong thời đại ngày nay và rút ra các kết luận quan trọng. Câu 11. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thiết chế dựa trên nguyên tắc nào? Nguyên tắc nào là quan trọng nhất? Vì sao? Câu 12: Vì sao nước ta lại phải thực hiện cải cách hành chính nhà nước? Các nước khác có phải làm như thế không? Vì sao? Câu 13: Nhà nước có những chức năng quản lý nào?. Chức năng nào là quan trọng nhất ? Vì sao? Câu 14: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội theo các nguyên tắc nào? Nguyên tắc nào là quan trọng nhất? Vì sao?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY