Tài liệu ôn thi công chức năm 2011

Hiện nay có 03 cách phân loại công chức: -Phân loại theo trình độ đào tạo: chia công chức thành 03 loại: +Công chức loại A: Là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục đại học và sau đại học gồm: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. +Công chức loại B: Là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục nghề nghiệp. +Công chức loại C: Là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn dưới giáo dục nghề nghiệp. -Phân loại theo ngạch công chức: +Chuyên viên cao cấp và tương đương trở lên. +Chuyên viên chính và tương đương. +Chuyên viên và tương đương. +Cán sự và tương đương. +Nhân viên và tương đương. -Phân loại theo vị trí công tác: Chia làm 02 loại: +Công chức lãnh đạo, chỉ huy. +Công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY