Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Thực trạng công tác kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân TM và Tin học KPT

Thực trạng công tác kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân TM và Tin học KPT


LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, sự hoạt động của các thành phần kinh tế trong quá trình lưu thông hàng hoá đương nhiên diễn ra sự cạnh tranh và sự hợp tác trên thị trường trong và ng ...


Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết qủa kinh doanh tại công ty cổ phần Pymepharco

Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết qủa kinh doanh tại công ty cổ phần Pymepharco


LỜI MỞ ĐẦU T rong vài thập niên trở lại đây nền kinh tế toàn cầu có những bước chuyển biến lớn, cùng với sự phát triển của Châu lục, Việt nam cũng từng bước đi lên và phát triển. Việc chuyển đổi cơ cấu từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là một ...


Đề tài Luận án Thực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hải Thạch

Đề tài Luận án Thực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hải Thạch


THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI THẠCH 1/ Khái quát về công ty tnhh đầu tư và xây dựng hải thạch 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triẻn của công ty: - Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hải Thạch là một doanh nghiệ ...


Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Phú Yên

Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Phú Yên


LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình phát triển kinh tế dù ở bất cứ quốc gia nào, doanh nghiệp là đơn vị sản xuất cơ sở, là một tế bào của nền kinh tế, là nơi trực tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất hợp lý để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ một cách hiệu quả nhất. Sự phát triển của doanh nghiệp là tiền đề tạo nên ...


Đề tài Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sán xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên

Đề tài Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sán xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên


LỜI MỞ ĐẦU Để tồn tại và đứng vững trên thị trường trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và phát triển nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao, giá cả phù hợp với người tiêu dùng, mục tiêu đó yêu cầu các nhà quản lý ...


Đề tài Thực trạng kiểm toán tài sản cố định do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC thực hiện

Đề tài Thực trạng kiểm toán tài sản cố định do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC thực hiện


Tóm tắt nội dung Chương 1: Lý luận chung về kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế(IFC) thực hiện Chương 3: một số nhận xét, đánh giá về qu ...


Bài giảng kế toán tài chính 2

Bài giảng kế toán tài chính 2


KẾ TOÁN CHI PHÍ - DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH 6.1.1. Những quy định chung về kế toán chi phí kinh doanh 6.1.1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và ...


Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp

Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp


Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm gần đây, DNNVV ở nước ta đã và đang phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao nguồn thu của ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động. Cùng với sự phát triển về quy mô, về số lượng DN ...


Báo cáo Tổng quan về chi tiết kinh phí hoạt động

Báo cáo Tổng quan về chi tiết kinh phí hoạt động


LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì vậy, công việc củ ...


Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam


SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Một thành phần cơ bản để điện toán hóa công tác kế toán chính là phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán là sản phẩm cụ thể nhưng về mặt lý luận nó là phần giao thoa của nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Đứng dưới góc độ công nghệ thông tin, phần mềm kế toán là kết quả của công việc khảo ...


Đề tài Tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Đề tài Tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin


Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Công nghệ thông tin ngày càng phát triển và ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và đời sống xã hội. Kinh tế Việt Nam chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi và phát triển theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kế toán là một trong nhữ ...


20 bước xác định giá trị tài sản cố định vô hình

20 bước xác định giá trị tài sản cố định vô hình


Tài sản vô hình sau khi có giá trị cụ thể cần phải được lập báo cáo phản ánh đúng quá trình định giá, các giả định và giả thiết phát sinh, cơ sở tính toán, các hạn chế hay giới hạn của việc định giá cũng như các kết luận về giá trị có được. Đồng thời, báo cáo này cũng được gửi cho các cơ quan có chứ ...


Đề tài Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 204

Đề tài Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng 204


LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội chủ động đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất với mục đích tạo ra sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ...


Đề tài Hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản Đà Nẵng

Đề tài Hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản Đà Nẵng


Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế công tác hoạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh, nó giúp hạch toán các khoản thu chi và xác định kết quả kinh doanh đối với toàn đơn vị Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền Phần II. Tình hìn ...


Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp

Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp


Phần I : Tổng quan về doanh nghiệp Phần II : Thực Trạng Tổ Chức Kế Toán Trong Một Kỳ Của Doanh Nghiệp Phần III : Nhận xét và khuyến nghị Phần IV : Nhận xét và xác nhận của doanh nghiệp


Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ

Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ


Lời nói đầu Tên đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ" 2. Lý do chọn đề tài. Cơ chế thị trường đang ngày càng phát triển, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, để tồn tại và tiếp tục phát triển trên thị trường buộc các doanh nghiệp phải không ngừ ...


Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Đà Nẵng

Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Đà Nẵng


Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là hai chỉ tiêu quan trọng đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là một trong những yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của ...


Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dược Đà Nẵng

Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dược Đà Nẵng


LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực của nước ta. Đứng trước thách thức đó các Doanh Nghiệp ngày nay phải tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng khách hàng, giá thành là một vấn đề quan trọng trong một Doa ...


Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Việt Hoa

Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Việt Hoa


Lời mở đầu Cánh cửa của nền kinh tế thị trường mở ra với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng lúc đó chính sách kinh tế của việt nam cũng từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá doanh nghiệp. Để hoà nhập với sự phát triển của nền kinh tế trong khu vực và trê ...


Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gốm sứ tại công ty gốm sứ Hải Vân

Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gốm sứ tại công ty gốm sứ Hải Vân


Lời nói đầu Gía thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Thông qua chỉ tiêu giá thành sản phẩm người ta có thể đánh giá được hiệu qủa của quá trình sản xuất xem xét việc sử dụng các yếu tố vật chất đã thực sự tiết k ...