Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Chương Dương

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Chương Dương


Nhận xét chung: Công ty TNHH Chương Dương là công ty chuyên về xây dựng. Từ khi thành lập đến nay Công ty luôn nâng cao chất lượng tốt, luôn đạt được uy tín và được khách hàng tín nhiệm, tạo được công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời sử dụng đồng vốn có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ...


Đề tài Nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Hoàng Thái

Đề tài Nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Hoàng Thái


MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt trong báo cáo Danh mục sơ đồ, bảng biểu Lời nói đầu PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.1.1 Quá trình hình thành của công ty TNHH Hoàng Thái 1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH ...


Tài liệu Trắc nghiệm kế toán

Tài liệu Trắc nghiệm kế toán


1. Khi kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện thấy TM thừa trong quỹ,theo nguyên tắc thận trọng kế toán ko được ghi nhận đây là TS của đơn vị mà phải theo dõi TK ngoại bảng. 2. Khi DN ứng trước tiền mua cho bên bán hàng thì số tiền ghi nhận là khoản tạm ứng và đuợc ghi vào bên N: TK 141 3. Dự phòng phải t ...


Tiểu luận Mối quan hệ giữa tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán - Liên hệ thực tế

Tiểu luận Mối quan hệ giữa tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán - Liên hệ thực tế


Lời mở đầu Trong công tác quản lý, các thông tin kinh tế đặc biệt là những thông tin từ tài liệu kế toán của các đơn vị là đặc biệt quan trọng.Với chức năng của mình hệ thống thông tin kế toán đã thu thập thông tin từ quá trình kinh tế của đơn vị thông qua chứng từ kế toán. Tuy nhiên thông tin từ ch ...


Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà - Hà Nội

Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà - Hà Nội


MỤC LỤC Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động. Để đạt được mục đích trên, việc hạch toán tiền công, tiề ...


Đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Giày Bình Định

Đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Giày Bình Định


MỤC LỤC PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty PHẦN 2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CTCP GIÀY BÌNH ĐỊNH 2.1. Tổng quan về vốn lưu động: 2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 2.3. PHÂN ...


Đề tài Công tác kế toán ở công ty thương mại công ty kho vận và dịch vụ thương mại

Đề tài Công tác kế toán ở công ty thương mại công ty kho vận và dịch vụ thương mại


PHẦN MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Bộ phận tài chính kế toán luôn là bộ phận không thể thiếu trong bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. N ...


Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Trường Thành

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Trường Thành


Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng l­­uợng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn đầu t­u n­uớc ngoài trong quá trình CNH –HĐH. Trong xu hu­ớng phát triển chung, đặc ...


Cơ cấu FDI tại Việt Nam theo hình thức đầu tư

Cơ cấu FDI tại Việt Nam theo hình thức đầu tư


Năm 2007: Tính đến hết năm 2007, chủ yếu các doanh nghiệp ĐTNN thực hiện theo hình thức 100% vốn nước ngoài, có 6.685 dự án ĐTNN với tổng vốn đăng ký 51,2 tỷ USD, chiếm 77,2% về số dự án và 61,6% tổng vốn đăng ký. Theo hình thức liên doanh có 1.619 dự án với tổng vốn đăng ký 23,8 tỷ USD, chiếm 18,8% ...


Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty xi măng Hải Phòng

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty xi măng Hải Phòng


MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I: Lý luận về kế toán thành phẩm và tiêu thụ trong DNSX 1. Khái niệm, vai trò của thành phẩm và tiêu thụ 1.1. Khái niệm và vai trò của thành phẩm 1.1.1. Khái niệm thành phẩm 1.1.2. Vai trò thành phẩm 1.2. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ 1.2.1 Khái niệm tiêu thụ 1.2 ...


Đề tài Công tác quản lý vốn công ty gang thép Thái Nguyên

Đề tài Công tác quản lý vốn công ty gang thép Thái Nguyên


MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I. Giới thiệu khái quát về chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên 3 1. Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên là ci nhánh sự quản lý của Công ty gang thép Thái Nguyên 3 2. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của chi nhánh 4 Phần II. Tình ...


Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Ti vi tại Công ty TNHH điện tử DEAWOO - HANEL

Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Ti vi tại Công ty TNHH điện tử DEAWOO - HANEL


MỤC LỤC Phần I: Đặt vấn đề 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phần II: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 2.1. Những vấn đề chung về chi phí sản x ...


Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình

Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình


MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần I. Đặc điểm và tình hình của công ty xây lắp Hoà Bình 3 I. khái quát sự phát triển và định hướng sản xuất phát triển của công ty 3 1. Quá trình phát triển của công ty 3 2. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất ở công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình 5 2.1. Đặc điểm ...


Đề tài Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà

Đề tài Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà


MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I. Lý luận chung về chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm và lợi nhuận trong các doanh nghiệp sản xuất 2 I. Chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm 2 1. Chi phí sản xuất 2 1.1. Khái niệm 2 1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí 2 1.3. Phân loại chi phí sản xuất ...


Đề tài Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu, công cụ - Dụng cụ đối với Công Ty Quảng Cáo Trẻ

Đề tài Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu, công cụ - Dụng cụ đối với Công Ty Quảng Cáo Trẻ


MỤC LỤC Lơi mở đầu 1 Chương 1: Lý luận chung về kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 3 1.1. Những vấn đề chung về kế toán vật liệu, công cụ - dụng cụ 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về vật liệu, công cụ dụng cụ 3 1.1.2. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ 4 1.1.3. Tính giá vật l ...


Vốn bằng tiền tại công ty SHC Việt Nam

Vốn bằng tiền tại công ty SHC Việt Nam


báo cáo kế toán vốn bằng tiền Tính đến nay, nền kinh tế thị trường ở nước ta đã trải qua hai mươi năm. Khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ cho mỗi doanh nghiệp tự nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Trong môi trường mới này, các doanh nghiệp không còn được nhà nước bao cấ ...


Cẩm nang toàn tập dành cho ngành kế toán

Cẩm nang toàn tập dành cho ngành kế toán


tài liệu rất hữu ích cho kế toán doanh nghiệp cập nhật mới nhất,phù hợp với thực tế


Đề tài Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận

Đề tài Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận


Ngày nay,khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đòi hỏi mọi người ngoài nắm vững lý thuyết còn phải tiếp xúc với thực tế nhiều hơn nữa.Vì thế sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận em đã được tiếp thu nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích không những giúp em hoàn thành chuyên ...


Đề tài Tài chính tại công ty Xây Dựng Đạt Duy

Đề tài Tài chính tại công ty Xây Dựng Đạt Duy


Để hoàn thành bài báo cáo này đó là sự kết hợp giữa phần lý thuyết, phần thực hành lẫn kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trình học tập ở trường và thời gian thực tập ở công ty Xây Dựng Đạt Duy. Có được kiến thức tương đối đầy đủ và vững vàng như ngày hôm nay đó là nhờ sự giảng dạy nhiệt tình của q ...


Đề tài Kế toán tài sản cố định trong Doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân

Đề tài Kế toán tài sản cố định trong Doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân


LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và quá trình đổi mới chuyển nền kinh tế nước ta theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý nhà nước đặt biệt sắp đến đây nước ta sẽ gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách phải đổi mới công cụ quản lý kinh tế. Đ ...