Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp


Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắpLỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn vừa qua đất nước ta đã có những thành tựu nổi bật trong đổi mới quản lý kinh tế cũng như các chính sách kinh tế - xã hội. Hiện nay, nền kinh tế nước ta đã chuyển mình từ nền kinh ...


Báo cáo Hoàn thiện công tác lập và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và du lịch HATRACO

Báo cáo Hoàn thiện công tác lập và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và du lịch HATRACO


LỜI MỞĐẦU Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, thông tin về tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của các chủ doanh nghiệp mà còn là quan tâm của các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính ở nhiều góc độ khác nhau, song nhìn c ...


Đề án Một số quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân

Đề án Một số quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân


Đề cương chi tiết: Đề án môn học Nội dung đề tài: "Một số quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân" MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1. THUẾ VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ ĐỐI VỚI NSNN 1.1.1. Thuế là gì? 1.1.2. Vai trò của thuế 1.2. THUẾ THU ...


Đề án Phương pháp lập và phân tích lưu chuyển tiền tệ

Đề án Phương pháp lập và phân tích lưu chuyển tiền tệ


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ ÁN: PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 1. Bản chất và mục đích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.1. Bản chất 1.2. Mục đích, tác dụng và tính cấp thiết 2. Nội dung của ...


Đề án Kế toán tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất

Đề án Kế toán tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất


Đề án môn học: CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DANH MỤC VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Trình bày tính cấp thiết, lý do chọn đề tài và giới thiệu kết cấu của đề tài. CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG . Khái quát về lao độngLao độngPhân loại lao động1.2. ...


Đề tài Tiêu thụ thành phẩm và kết quả xác định doanh thu tại công ty Wangxing Việt Nam

Đề tài Tiêu thụ thành phẩm và kết quả xác định doanh thu tại công ty Wangxing Việt Nam


CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: v Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng: - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hà ...


Lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty TNHH giấy Hiệp Trí

Lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty TNHH giấy Hiệp Trí


PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG . 1. Khái niệm a. Lao động : - Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người. - Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ...


Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng


KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN. 1. Khái niệm. -Vốn bằng tiền là bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ở cácngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. - Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền là tài sản linh hoạt nhất, sự luân chuyển ...


Lương và các khoảng trích theo lương tại công ty TNHH may mặc Bower Việt Nam

Lương và các khoảng trích theo lương tại công ty TNHH may mặc Bower Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, với chính sách đổi mới nền kinh tế, nước ta dần dần thu hút, hợp tác, và liên doanh với tất cả các Doanh nghiệp nước ngoài vì vậy ngươi lao động có việc làm, mức sống cũng dần được ổn định. Để cạnh tranh và tạo được chỗ đứng vững chắc trong xã ...


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội Lời mở đầu Trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính của doanh nghiệp sản xuất, chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu quan trọng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tiết kiệm chi phí và hạ g ...


Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc - Công ty xây dựng Lũng Lô

Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc - Công ty xây dựng Lũng Lô


Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc- Công ty xây dựng Lũng Lô MụC LụC LỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp c ...


Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng

Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng


Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng MỤC LỤC PHẦN I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 1 I. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 1 1.Chi phí sản ...


Đề tài Phân tích hiệu quả tài chính của công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng

Đề tài Phân tích hiệu quả tài chính của công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng


Phần i : Cơ sở lí luận về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Phần ii. Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng. A.một số vấn đề chung về công ty cổ phần thủy sản đà nẵng. B.phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng. Phần iii.bổ sung một số ...


Báo cáo Xây dựng hệ thống bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

Báo cáo Xây dựng hệ thống bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng


LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, theo qui định của Nhà nước, tất cả các doanh nghiệp theo định kỳ đều phải lập hệ thống báo cáo tài chính. Đây là các báo cáo cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt một thời kỳ, được trình bày theo một mẫu thống nhất. Do đó, trong một số ...


Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng


LỜI NÓI ĐẦUQuá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu ...


Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà Máy Điện Cơ Tp Hồ Chí Minh

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà Máy Điện Cơ Tp Hồ Chí Minh


LỜI MỞ ĐẦU —&– Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập cùng thế giới, xu hướng cạnh tranh ngày càng cao. Trên thị trường mỗi ngày càng đa dạng về chủng loại mặt hàng cũng như về giá cả, các sản phẩm trong nước ngày càng khẳng định vị thế của mình so với hàng nhập khẩu. Các doanh ngh ...


Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng tại công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Đông Nam Á

Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng tại công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Đông Nam Á


MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3 I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 3 1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 3 2. Ý ...


Công tác kế toán Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2

Công tác kế toán Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2


LỜI MỞ ĐẦU Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường về công ...


Đề tài Xác định cơ cấu vốn tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Thương mại truyền hình

Đề tài Xác định cơ cấu vốn tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Thương mại truyền hình


LỜI MỞ ĐẦU Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong nền kinh tế thị trường cũng bị chi phối mạnh bởi nguồn lực tài chính. Để tiến hành các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải có nguồn vốn nhất định và mục đích của mọi doanh nghiệp xét đến cùng là sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn sẵn có, làm ch ...


Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Sông Hóa

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Sông Hóa


LỜI MỞ ĐẦU Thực hiện công cuộc đổi mới Đảng và Nhà nước ta đã chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Cơ chế thị trường mở ra như một luồng gió mới thức tỉnh các doanh nghiệp quốc doanh sau bao năm “ngủ say”đồng thời khuyến khích phát triển tất ...