Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Khóa luận Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng giao dịch Kim Liên

Khóa luận Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng giao dịch Kim Liên


Ngân hàng nhà nước (NHNN) là cơ quan đại diện cho Nhà nước trong lĩnh vực Ngân hàng, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ngân hàng, vì vậy Ngân hàng Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các hoạt động của Ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng. Thứ nhất ...


Khóa luận Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Thanh Xuân

Khóa luận Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Thanh Xuân


Thực tế trên thế giới đã xảy ra những cuộc khủng hoảng kinh tế như khủng hoảng tài chính của Châu Á năm 1997 bắt nguồn từ Thái Lan, khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt nguồn từ phố Wall của Mỹ Dù do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản nhất là do hoạt động cho vay của ngân hàng. C ...


Khóa luận Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Bình

Khóa luận Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Bình


Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu chung của các doanh nghiệp đều hướng tới là tối đa hóa lợi nhuận. Khát vọng lợi nhuận, một mặt sẽ tạo ra động lực thúc đẩy cạnh tranh, tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, để đạt được lợi nhuận tối đa, các doanh nghiệp cũng có thể bất chấp những lợi ích chung như ...


Khóa luận Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Chi nhánh thương mại Đông Hỷ - Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên

Khóa luận Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Chi nhánh thương mại Đông Hỷ - Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên


Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trải qua 4 tháng thực tập tại Chi nhánh Thương mại Đông Hỷ - Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên, em lại càng hiểu rõ hơn tầm quan tr ...


Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh hoàn kiếm Hà Nội

Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh hoàn kiếm Hà Nội


Techcombank Chi Nhánh Hoàn Kiếm nên có những chính sách hỗ trợ cho các phòng giao dịch dưới quyền trong việc triển khai các loại hình tín dụng cá nhân mới, triển khai thống nhất toàn hệ thống về quy trình, mẫu biểu, loại sản phẩm Bên cạnh đó cần tiếp tục mở rộng mạng lưới, hoạt động marketing, tu ...


Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Anh

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Anh


Trong quá trình quản lý doanh nghiệp kinh doanh thương mại, công tác kế toán nói chung và đặc biệt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng đã trở thành một công cụ tất yếu phục vụ cho quá trình quản lý của công ty. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bá ...


Khóa luận Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Khóa luận Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội


Nhờ những ưu điểm vô cùng vượt trội về khả năng thanh toán nhanh, chính xác, an toàn mà thẻ thanh toán đã khẳng định đướcc vị trí của mình trong hệ thống các phương tiện thanh toán và là một sản phẩm dịch vụ có nhiều tiềm năng ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay. Triển khai ...


Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam


Hoạt động kinh doanh ngoại hối nói chung và kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn nói riêng vẫn là một lĩnh vực kinh doanh mới mẻ, với quy trình cũng như các loại hình giao dịch phức tạp. Thị trường ngoại hối Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, song qua đó cũng rút ra được nhiều kinh ...