Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải An Huy

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải An Huy


LỜI MỞ ĐẦU Thế giới đang ngày càng phát triển,đòi hỏi mỗi quốc gia,mỗi đất nước cũng không ngừng đổi mới. Để phù hợp với xu thế ấy,nền kinh tế tài chính của quốc gia phải tiếp tục đổi mới một cách toàn diện,hệ thống pháp luật tài chính phải phù hợp và ổn định.Với tư cách là một trong những công cụ q ...


Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải Thành Trung

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải Thành Trung


Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra rất gay gắt và khốc liệt. Để tìm cho mình chồ đứng vững chắc trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sức mạnh nội lực và có một môi trường kinh doanh lành mạnh. Nắm bắt được tình hình và nhu cầu đó ...


Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công trình giao thông Hải Phòng

Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công trình giao thông Hải Phòng


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . . 3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 15 1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 15 1.1.1. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doa ...


Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền

Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền


LỜI NÓI ĐẦU Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi cho lĩnh vực này chiếm khoảng 80% vốn đầu tư cả nước. Sản xuất của ngành không chỉ là những công trình mang ý nghĩa quan trọng mang giá trị lớn, thời g ...


Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nội thất Thủy Sejin - Vinashin

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nội thất Thủy Sejin - Vinashin


MỤC LỤC CHưƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . . 1 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 9 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toá ...


Đề tài Luận án Vốn cố định tại công ty TNHH in và thương mại Nhật Sơn

Đề tài Luận án Vốn cố định tại công ty TNHH in và thương mại Nhật Sơn


LỜI MỞ ĐẦU Chu trình tái sản xuất xã hội gồm các khâu sản xuất -> phân phối -> trao đổi ->tiêu dùng. Trong đó sản xuất đóng vai trò quyết định cho quá trình tồn tại kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra sản xuất còn đáp ứng nhu cầu của thị trường cụ thể là người tiêu dùng. Để tiến hành hoạt động s ...


Công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình Đường Thủy

Công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình Đường Thủy


Lời nói đầu Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác quản lý nguyên vật liệu con giúp cho công ty sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi ...


Đề tài Hoàn thiện kế toán tăng giảm tài sản cố định hữu hình, vô hình tại công ty TNHH Hợp tác phát triển Thái Dương

Đề tài Hoàn thiện kế toán tăng giảm tài sản cố định hữu hình, vô hình tại công ty TNHH Hợp tác phát triển Thái Dương


LỜI MỞ ĐẦU Tài sản cố định (TSCĐ) là tư liệu lao động không thể thiếu trong mọi quốc gia và càng không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD), bên cạnh sức lao động và đối tượng lao động, doanh nghiệp còn cần phải có tư liệu lao động. Trong đó, bộ phận các tư ...


Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp


LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước ta cũng có sự phát triển vượt bậc. Đóng góp đáng kể vào sự phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng của đất nước đó là ngành xây dựng cơ bản. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra ...


Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP Bê tông và Xây dựng A & P

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP Bê tông và Xây dựng A & P


LỜI MỞ ĐẦU Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có ...


Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cao su sao vàng Hà Nội

Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cao su sao vàng Hà Nội


Lời nói đầu Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là nhữn ...


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà


Lời mở đầu Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu ...


Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông Nam Á

Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông Nam Á


Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định (TSCĐ) là mộ ...


Công tác kế toán vật liệu ở công ty xây dựng Hợp Nhất

Công tác kế toán vật liệu ở công ty xây dựng Hợp Nhất


MỤC LỤC Phần I 1 lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu (nvl) - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp 1 i. cơ sở hạch toán nvl, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp 1 2 - Đặc điểm và vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 1 3- Các phương pháp phân loại NVL 2 1 - Phân loại vật liệu. 2 ...


Đề tài Hoàn thiện kế toán Bán hàng tại Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Nam

Đề tài Hoàn thiện kế toán Bán hàng tại Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT Nam 1 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Việt Nam . 1 1.1.1. Danh mục hàng bán của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Việ ...


Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện I - Hoàng Mai

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV xây lắp điện I - Hoàng Mai


LỜI MỞ ĐẦU . 1 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU. 6 CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY. 8 1.1. Đặc điểm lao động của Công ty:. 8 1.1.1. Khái quát chung về lao động tại Công ty: 8 1.1.2. Phân loại lao động: 9 1.1.3. Quản lý số ...


Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty bao bì và in nông nghiệp

Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty bao bì và in nông nghiệp


Lời mở đầu: MỤC LỤC Danh mục viết tắt: . Danh sách biểu đồ và sơ đồ sử dụng trong chuyên đề: Phần 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần Bao Bì và In Nông Nghiệp. 1.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty : 1 1.1.1 Danh mục sản phẩm: . 1 1.1.2 Tiêu chuẩn chất lượng: ...


Tiểu luận Công tác kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

Tiểu luận Công tác kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco


Báo cáo thực tập: LỜI MỞ ĐẦUTrong cơ chế thị trường hiện nay, kế toán đóng vai trò quan trọng giúp lãnh đạo hoàn thành tốt công tác quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, Tài chính kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chín ...


Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may An Giang

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may An Giang


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài : .1 2. Mục tiêu nghiên cứu : 2 3. Phương pháp nghiên cứu : .2 4. Phạm vi nghiên cứu : .2 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG .3 1.Khái niệm – ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: .3 1.1 Tiền lương: 3 ...


Phân tích tình hình lao động, tiền lương và ảnh hưởng của chính sách lương đến năng suất lao động ở điện lực Cần Thơ

Phân tích tình hình lao động, tiền lương và ảnh hưởng của chính sách lương đến năng suất lao động ở điện lực Cần Thơ


PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: II. Mục tiêu nghiên cứu: III. Phương pháp nghiên cứu: IV. Phạm vi nhiên cứu: PHẦN NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Khái quát về lao động: 1.1. Khái niệm lao động: 1.2. Tầm quan trọng của lao động: 1.3 Phân loại lao động: 1.4 Hạch toán lao động: 2. ...