Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp


Nguyên tắc kế toán _ Kế toán chỉ phản ánh vào TK “tiền mặt” thực tế nhập, xuất quỹ . _ Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ,kịp thời, chính xác số hiện có trên sổ kế toán và sổ quỹ. _ Mọi khoản chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệc ...


Xây dựng thang bảng lương theo phân tích công việc

Xây dựng thang bảng lương theo phân tích công việc


Quy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bước Bước 1: Phân tích công việc cho từng vị trí trong doanh nghiệp Bước 2: Đánh giá giá trị công việc Bước 3: Phân ngạch công việc Bước 4: Thiết lập thang lương Sử dụng các thông tin thu thập được trong các bước phân tích công việc phân tích công việc, trong B ...


Đề thi tốt nghiệp mẫu môn chuyên ngành kế toán

Đề thi tốt nghiệp mẫu môn chuyên ngành kế toán


Công ty nước tinh khiết Đông Sài Gòn1.25 điểm) Anh (chị) hãy cho biết định khoản kế toán là gì? Nêu các loại định khoản? Cho ví dụ minh họa đối với mỗi trường hợp. (1.75 điểm) Tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại Thuận Kiều, sản xuất 2 loại sản phẩm A và B có các số liệu như sau: (7 điểm)


Đề tài Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp

Đề tài Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp


Nội dung • Thông tin kế toán và các quyết định • Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) • Tổng quan về xử lý nghiệp vụ kế toán Thông tin kế toán và các quyết định • Khái niệm: – Thông tin kế toán là những thông tin về sự tuần hoàn của những tài sản, phản ánh đầy đủ các chu trình nghiệp vụ cơ bản của tổ ...


Luận văn Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Vũ Việt Anh (công ty mây tre đan)

Luận văn Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Vũ Việt Anh (công ty mây tre đan)


LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên t ...


Đề tài Các nhân tố ảnh hởng tới động lực và tạo động lực cho người lao động

Đề tài Các nhân tố ảnh hởng tới động lực và tạo động lực cho người lao động


Lời mở đầuTừ cơ chế tập trung–bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là sự đổi mới sáng suốt của đảng ta. Thực tế gần 20 năm cho thấy nền kinh tế đã có những bước khởi sắc đáng ghi nhận. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng lên khẳng định mình trong cơ chế mới, chủ động và sáng tạo ...


Đề tài Tìm hiểu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Lilama 69-3

Đề tài Tìm hiểu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Lilama 69-3


LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngành xây dựng cơ bản đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, nhà nước chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản nhằm góp phần đảm bảo nhịp độ phát triển kinh tế một cách cân đối, nhịp nhàng, hình thành cơ cấu kinh tế một cách ...


Tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay

Tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay


LỜI MỞ ĐẦU Với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới , các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước , do đó vấn đề thanh toán ,định giá , so sánh ,phân tích đánh giá về mặt giá trị và hiệu quả trở nên phức tạp hơn nhiều . Đơn vị thanh toán kh ...


Đề tài Sự phát triển và ứng dụng của internet trong học tập và cuộc sống

Đề tài Sự phát triển và ứng dụng của internet trong học tập và cuộc sống


ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay Internet, Website và trang Web không còn là khái niệm xa lạ nữa, và ngày càng trở nên không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi người, mọi lứa tuổi đều biết đến Internet, Internet còn là công cụ không thể thiếu được mọi người và một số ngành nghề Hiện nay, việc ứng dụng các phương ...


Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sơn Lâm

Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Sơn Lâm


LỜI NÓI ĐẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 CHƯƠNG I 4 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN LÂM 4 1.1Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại SƠN LÂM 4 1.1.1 Lịch sử hình thành 4 1.1.2 Qúa trình phát triển 5 1.1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty 8 *Chức năng ...


Tài liệu hướng dẫn quản lý hàng hóa

Tài liệu hướng dẫn quản lý hàng hóa


ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay , với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin , các tiến bộ khoa học kĩ thuật được ứng dụng rộng rãi đến mọi mặt của đời sống con người từ thông thường như học tập, giải trí, tìm kiếm thông tin , đến phức tạp như bảo mật thông tin, an ninh hệ thống, quốc phòng. Từ đó ...


Đề tài Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thanh Trì

Đề tài Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thanh Trì


Phần I : lời mở đầu .7 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 7 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 8 1.2.1.Mục tiêu chung 8 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 8 1.3.Đối tượng và phạm vi nghiê cứu .8 1.3.1 .Đối tượng nghiên cứu .8 1.3.2 . Phạm vi nghiên cứu 8 1.4. Phương pháp nghiên cứu .9 1.4.1 .Phương pháp duy vật biện ...


Tiểu luận Đề bài tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế

Tiểu luận Đề bài tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế


đề bài tiểu luận tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế Công ty sản xuất và kinh doanh tổng hợp Xuân Mai Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội. I - Cơ cấu tổ chức của Công ty như sau: * Bộ phận quản lý của Công ty bao gồm: - Ban Giám đốc; - Phòng Kế toán; - Phòng Tổng hợp ...


Nghiên cứu về quá trình trích ly dung dịch axit axetic – Toluen trên thiết bị trích ly lỏng - Lỏng ngược chiều.

Nghiên cứu về quá trình trích ly dung dịch axit axetic – Toluen trên thiết bị trích ly lỏng - Lỏng ngược chiều.


Đặt vấn đề Trong thời kỳ đổi mới, nền công nghiệp nước ta có bước chuyển biến cả về quy mô và cơ cấu phát triển. Nhiều ngành công nghiệp then chốt cùng với những mô hình tổ chức sản xuất mới đã được hình thành và phân bố hợp lý gắn liền với lợi ích từng vùng, lãnh thổ. Trong đó, ngành công nghệ lọc ...


Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cổ phần thương mại tổng hợp Việt Hà

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cổ phần thương mại tổng hợp Việt Hà


Báo cáo thực tập học viện tài chính: Phần I : Khái quát về tình hình công ty 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty CPTMTH Việt Hà là Tổng Đại lý của hai doanh nghiệp xăng dầu đầu mối là: Chi nhánh Công ty TMKT và đầu tư PETEC tại Hải Phòng và Công ty xăng dầu Thái Bình với sản ...


Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vietbaron

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vietbaron


PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIETBARON -------oOo------- 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Kể từ khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện, thương mại tự do và tốc độ lưu thông hàng hoá luôn là động lực c ...


Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng


LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây phát triển theo hướng mở, đặc biệt là sự ra nhập WTO và tự do hoá thương mại làm xuất hiện nhiều thành phần kinh tế, thêm vào đó, sự bùng nổ các loại hình trong các lĩnh vực hoạt động thương mại trong nước khiến cho tính cạnh tranh giữa các do ...


Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải phòng

Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải phòng


LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay có nhiều thành phần kinh tế khác nhau, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau trở nên ngày càng gay gắt mạnh mẽ để phát huy tiềm năng và thế mạnh trong mọi lĩnh vực thì các tổ chức kinh tế phải xây dựng một nền tảng vững chắc có thế mạnh với công n ...


Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch


LỜI NÓI ĐẦU Những năm gần đây, nước ta đang trên đà phát triển, nền kinh tế chuyển mình rõ rệt, những Công ty lớn nhỏ được thành lập với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó các doanh nghiệp phải đối mặt với những thử thách trong cuộc cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Vì vậy vấn đề đặt ra trong ...


Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tâm Chiến

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tâm Chiến


LỜI MỞ ĐẦU . . 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. . 3 1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất: . 3 1.1.1.Ý nghĩa của hạch to ...