Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Đề tài Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xi măng ngũ Hành Sơn

Đề tài Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần xi măng ngũ Hành Sơn


Lời nói đầu Trong thời kỳ mở cửa theo đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước ta vận dụng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, đã thúc đẩy nền kinh tế của nước ta phát triển mạnh mẽ, cơ chế này đã tỏ ra biểu hiện tích cực, hoạt động kinh tế ở trong nước trở nên sôi động hơn, cạnh tra ...


Đề tài Thực trạng công tác hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam

Đề tài Thực trạng công tác hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam


Lời mở đầu Nhằm để củng cố và bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn sau 2 năm học tại trường. Nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc với thực tế trogn thời gian hai tháng thực tập có thể nói là ngắn ngủi để tìm hiểu một chuyên đề báo cáo tốt nghiệp với đề tài: "HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU" Có ...


Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp may Điện Bàn

Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp may Điện Bàn


ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN: Xí nghiệp May Điện Bàn là trụ sở đóng tại xã Điện Thắng - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. Xí nghiệp May Điện Bàn là đơn vị sản xuất công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp ...


Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ

Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ


LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Kinh tế thị trường” được xem là một trong những chính sách mở cửa đã đưa nền kinh tế Việt Nam sang một giai đoạn mới, giai đoạn cạnh tranh và phát triển. Một số Doanh nghiệp đã kịp thời thích ứng, trụ vững và phát triển mạnh mẽ. Nhưn ...


Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất


Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất: 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: Chi phí sản xuấ ...


Đề tài Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Dược Ðà Nẵng

Đề tài Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Dược Ðà Nẵng


LỜI MỞ ÐẦU Kế toán ra đời và trở thành công cụ quản lý tài chính thực sự quan trọng trong nền kinh tế. Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hóa. Muốn có hàng hóa để bán, doanh nghiệp thương mại c ...


Đề tài Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty kim khí vật tư tổng hợp Miền Trung

Đề tài Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty kim khí vật tư tổng hợp Miền Trung


ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG. I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. Công ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Công Ty Kim Khí Đà Năng và Công Ty Vật Tư Thứ Liệu Đà Nẵng theo quyết định số 1065 QĐITCCBDT ng ...


Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Khuyên

Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Khuyên


GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG KHUYÊN I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG KHUYÊN 1.Sự hình thành của Công ty TNHH TM&DV Hoàng Khuyên Công ty TNHH TM&DV Hoàng Khuyên là công ty TNHH có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng hoạt động độc lập về mọi mặt ...


Hạch toán nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Hạch toán nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu


LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với các nước trong khu vực, Việt Nam ngày càng cố gắng hoà nhập vào thị trường. Thế giới và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đã đóng góp một vai trò không thể thiếu được, góp phần vào sự phát triển này. Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán với chức năng t ...


Đề tài Tổ chức công tác kế toán và tình hình hạch toán chi phí tính giá thành sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng

Đề tài Tổ chức công tác kế toán và tình hình hạch toán chi phí tính giá thành sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng


Mở đầu Với tình hình đất nước ta hiện nay, một đất nước đang trên đà phát triển, đang đứng trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế Quốc tế. Mà nền công nghiệp nặng, khoa học kỹ thuật của ta còn hạn chế, không thể cạnh tranh với các nước khác. Tuy nhiên tiềm năng của nước ta nông nghiệp và tiểu thủ công ng ...


Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng

Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng


LỜI MỞ ĐẦU Kinh doanh thương mại là nhịp cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu thụ.Tiêu thụ là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh.Thông qua tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hàng hoá;góp phần tăng nhanh tốc độ thu hồi vốn đồng thời thoả mãn p ...


Đề tài Hạch toán vốn bằng tiền phần mềm MS ACCESS

Đề tài Hạch toán vốn bằng tiền phần mềm MS ACCESS


Trong quá trình đổi mới của đất nước và sự hội nhập với nền kinh tế của quốc tế đang từng bước phát triển đã tạo nhiều sự chuyển biến trên thị trường. Chính vì nguyên nhân đó đã đòi hỏi mỗi chúng ta phải đáp ứng nhu cầu xã hội,để đưa đất nước ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo một khuôn ...


Đề tài Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng 234 - Hải Phòng

Đề tài Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng 234 - Hải Phòng


Lời nói đầu Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Đứng trước những thử thách và cơ hội, việc quản lý cũng như những chính sách của nhà nước là động lực đòn bẩy tích cực trong việc phát triển và ổn định nền kinh tế. Mọi biện pháp khắc phục cũng như các cơ chế quản lý tài c ...


Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Bao bì 27-7 Hà Nội

Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Bao bì 27-7 Hà Nội


Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô với chức năng cơ bản là cung cấp những thông tin không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà cho tất cả các bên quan tâm như nhà đầu tư, ngân hàn ...


Thực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh

Thực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh


LỜI MỞ ĐẦU 1 . Tên đề tài “Thực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong công ty CP. Công viên cây xanh TP. Vinh” 2. Lý do chọn đề tài Vào đầu những năm 70, sau sự thành công rực rỡ của các công ty Nhật Bản, các công ty Mỹ bắt đầu quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp vốn được coi ...


Đề tài Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Đề tài Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam


LờI Mở ĐầU “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất” đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trường Xã hội chủ nghĩa chúng ta. Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thự ...


Đề tài Tìm hiểu việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời kì 2000 - 2005

Đề tài Tìm hiểu việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời kì 2000 - 2005


Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2001-2005) với phương hướng, mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội IX có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là kế hoạch 5 năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010. Triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm, có thuận lợi cơ bản là sau ...


Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất

Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất


Lời mở đầu Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nú giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong qui trình sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nờn cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế. Đối với một doanh nghiệp thỡ T ...


Tiểu luận Chính sách giá cả trong các công việc Marketing

Tiểu luận Chính sách giá cả trong các công việc Marketing


Phân hóa giá theo điều kiện phục vụ : để thỏa mãn nhu cầu đa dạng và tác động vào tâm lí của một nhóm khách hàng khác nhau, các doanh nghiệp thực hiện đa dạng hóa điều kiện phục vụ có mức giá phân biệt. -Phân hóa giá theo đặc điểm của nhóm khách hàng : để làm giá phân biệt theo nhóm khách hàng khá ...


Đề tài Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Thương mại Tam Kim

Đề tài Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Thương mại Tam Kim


LỜI NÓI ĐẦU 1, Sự cần thiết của đề tài Nhân loại chúng ta đang sống trong những năm cuối của thế kỷ XX - Thế kỷ có những thay đổi sâu sắc về các hình thái kinh tế chính trị - Thế kỷ của sự bùng nổ về khoa học, công nghệ mà đỉnh cao là kỹ thuật năng lượng, nguyên tử, điện tử tin học . Đặc biệt là tro ...