Tác dụng của chuối hột trong việc điều trị bệnh đái tháo đường

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I - TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 1.1. ĐạI CƯƠNG BệNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG [ĐTĐ]: 1.1.1.Khái niệm: 1.1.2. Lịch sử và phân loại: 1.1.3.Dịch tễ học: 1.1.4. Nguyên nhân 1.1.5. Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh ĐTĐ 1.1.6 Biến chứng: 1.1.7. Điều trị ĐTĐ: 1.2.Chuối hột 1.2.1. Đặc điểm thực vật và phân bố: 1.2.2. Thành phần hóa học: 1.2.3. Tác dụng của cây chuối hột: PHẦN II - THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 2.1. Nguyên vật liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 2.1.1. Nguyên liệu: 2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: 2.1.3. Hóa chất và máy móc thí nghiệm: 2.2.4. Phương pháp nghiên cứu: Bảng 1: Các bước tiến hành thí nghiệm 2.2.5.Xử lý số liệu: 2.2. Kết quả thực nghiệm và nhận xét. 2.2.1.Giá trị glucose huyết của chuột bình thường. 2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch thân và hạt chuối hột trên glucose huyết chuột bình thường: 2.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch thân và hạt chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết ngoại sinh: 2.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch thân và hạt chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết nội sinh: 2.3.Bàn luận. 2.3.1. Ảnh hưởng của dịch chiết thân chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết ở chuột. 2.3.2. Ảnh hưởng của dịch chiết hạt chuối hột trên mô hình tăng glucose huyết ở chuột 36 PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY