Tác động tiêu cực của quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng

Chương 1: QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PTTTĐC 1.1. Cơ sở lý luận của quảng cáo báo chí . 1.2. Lý thuyết tâm lý tiếp nhận sản phẩm truyền thông . 1.3. Quảng cáo trên các PTTTĐC ở Việt Nam hiện nay Chương 2: TIẾP CẬN QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PTTTĐC CỦA CÔNG CHÚNG . 2.1. Mục đích và mức độ tiếp cận QC của công chúng 2.2. Thái độ tiếp nhận và thị hiếu QC của công chúng Chương 3: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN YẾU TỐ TÂM LÝ - ĐẠO ĐỨC - LỐI SỐNG CỦA CÔNG CHÚNG 3.1. Tác động tiêu cực đến yếu tố tâm lý . 3.2. Tác động tiêu cực đến yếu tố đạo đức 3.3. Tác động tiêu cực đến yếu tố lối sống Chương 4: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN YẾU TỐ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA CÔNG CHÚNG 4.1. Tác động tiêu cực đến yếu tố kinh tế 4.2. Tác động tiêu cực đến yếu tố chính trị . 4.3. Tác động tiêu cực đến yếu tố xã hội .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY