Tác động của phát triển sân golf đến hệ sinh thái ở Việt Nam

MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ GOLF . 3 2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN SÂN GOLF Ở VIẾT NAM . 5 2.1. Về tình hình sử dụng quỹ đất phát triển sân Golf ở Việt Nam . 5 2.2. Về chi phí xây dựng và lợi nhuận từ sân Golf . 6 3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC VÀ HÓA CHẤT CỦA SÂN GOLF . 6 3.1 Tổng quan về tình hình sử dụng nước, hóa chất tại sân Golf . 6 3.2 Một số loại thuốc bảo vệ thực vật thường dùng tại sân Golf 8 4. TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHU SÂN GOLF ĐẾN HỆ SINH THÁI 10 4.1. Tác động của việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật . 10 4.2. Tác động tới tài nguyên đất 13 4.3. Tác động tới tài nguyên nước . 14 4.4. Tác động tới môi trường không khí 15 4.5. Tác động tới đa dạng sinh học . 15 4.6. Độc tính của các loại hoá chất BVTV đang sử dụng 16 4.7 Tác động đến sức khỏe con người 21 5. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SÂN GOLF . 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY