Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên(nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)

Ngoài ra, phương pháp học tập của người học còn phụ thuộc vào mục tiêu giảng dạy của giảng viên. Nếu giảng viên giảng dạy chỉdựa vào 3 loại mục tiêu dạy - học là: cung cấp nhận thức, tác động thái độ và hình thành kỹnăng thì sinh viên sẽcó thái độhọc tập hướng tới những mục tiêu ghi chép, nhớvà vận dụng tạo thành kỹnăng. Tuy nhiên theo quan niệm của Bloom tư duy con người có 6 bậc là biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá. Nếu trong quá trình giảng dạy quan điểm của giảng viên thực hiện theo hướng phát huy hết các m ức độtư duy của sinh viên thì hiệu quả quá trình giảng dạy sẽcao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY