Sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái trong các thị trường mới nổi

Mô hình thay thế thứ 2 được xem xét (mô hình thay thế 2) cho trường hợp cơ sở bao gồm cả thay đổi biến số và tiếp tục thay thế ordering của các biến trong phân tích Cholesky. Trong các mô hình trước đó đã bao gồm một biến giá dầu, cái có thể được hiểu như một tác động phụ và còn cung cấp phí ngoại sinh và, do đó, nên đã giúp gỡ rối hiệu ứng tỷ giá ngoại sinh từ những chi phí ngoại sinh. Một lập luận tương tự áp dụng cho sự tăng giá nội địa. Do đó trong mô hình thay thế này, chúng tôi thay thế giá dầu bởi giá sản xuất trong nước ppit, mà cũng vẫn đảm bảo các yếu tố cần thiết của một mô hình tiêu dùng tiết kiệm. Một biến khác để sử dụng cho mục đích này có thể là tiền lương.Tuy nhiên, biến này không được xem xét ở nhiều nước. Liên quan đến những thay đổi trật tự của các biến, trong mô hình thay thế 2, chúng ta áp dụng triệt để lý thuyết cố định điểm bằng cách giả định rằng tỷ giá hối đoái không phải là tạm thời và cũng bị tác động bởi những cú sốc do ảnh hưởng của các biến khác trong hệ thống, tức là nó là điều kiện đầu tiên dẫn đến sự sắp đặt của các biến sau: et, pimpt, yt, ppit, cpit, it. Từ những nghiên cứu lớn thảo luận về sự truyền dẫn tỷ giá trên cơ sở nhiều mô hình cấu trúc khác nhau, dẫn đến nhiều kết luận lý thuyết khác nhau liên quan đến việc xác định tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào các giả định cơ bản của những mô hình này (xem ví dụ Marston, năm 1990, và Devereux et al.,2006). Trong các mô hình này, một vai trò đặc biệt quan trọng là giả định liệu các công ty định giá dựa trên đồng tiền địa phương nơi họ bán các sản phẩm hay đồng tiền của nơi sản xuất ra sản phẩm. Trong khi các mô hình cung cấp những hiểu biết rõ ràng về các khái niệm truyền dẫn tỷ giá tùy thuộc vào giả định cơ bản khác nhau của mô hình, chúng mặc nhiên có xu hướng đi đến kết luận chắc chắn về mối liên kết đồng thời giữa tỷ giá hối đoái và một tập hợp con của nguyên tắc cơ bản. Tất cả những tài liệu này về khía cạnh kinh tế vĩ mô có thể sẽ không giải thích được tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn và trung hạn. Đặc biệt, rất khó để phát hiện tác động ngược có nghĩa là tỷ giá hối đoái thực – sự biến động này dường như bị thúc đẩy bởi sự tăng lên của tỷ giá hối đoái danh nghĩa mà như vậy thì không phù hợp với những lý giải cơ bản. Cùng với đó, mô hình thay thế 2 cho phép tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi những cú sốc do các biến khác nhưng chỉ với một độ trễ, ngầm giả định rằng một cách tạm thời ít nhất các yếu tố khác (chẳng hạn như “giao dịch tin đồn” hay sự xem xét thông tin không hoàn hảo - cả hai đều rất quan trọng trong bối cảnh thị trường mới nổi) có xu hướng vượt trội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY