Sự nhiễm nấm mốc và aflatoxin tự nhiên trên một số giống ngô, lạc trồng ở một số tỉnh và khả năng phòng trừ bằng các chủng Aspergillus aflavus không sinh độc tố

MỤC LỤC PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề: 1.2.Mục tiêu và nội dung nghiên cứu: 1.2.1.Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.2.Nội dung nghiên cứu: PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Hệ nấm mốc trên lương thực: 2.1.1. Hệ nấm mốc ngoài đồng: 2.1.2. Hệ nấm mốc bảo quản: 2.2. Đại cương về độc tố nấm: 2.3. Độc tố aflatoxin: 2.3.1. Tính chất hoá lý: 2.3.2. Các phương pháp phân tích: 2.3.2.1. Các phương pháp sinh học: 2.3.2.2. Phương pháp hoá học: 2.3.3. Sự tạo aflatoxin do các nấm mốc: 2.3.4. Sự nhiễm aflatoxin ở các ngũ cốc ở ngoài đồng: 2.3.5. Sự nhiễm aflatoxin trong thực phẩm: 2.3.6. Độc tính của aflatoxin. 2.3.6.1. Tác động lên tế bào: 2.3.6.2 Tác động lên động vật: 2.3.6.3. Tác động ở người 2.3.7. Giới hạn aflatoxin cho phép sử dụng: 2.4. Vấn đề khử nhiễm các mycotoxin: 2.4.1. Vấn đề phòng ngừa: 2.4.2. Giảm hàm lượng aflatoxin bằng phương pháp sinh học: 2.4.3. Biện pháp phân tách vật lý: 2.4.5. Các phương pháp khử độc tố bằng hoá chất: PHẦN III: VẬT LIỆU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Vật liệu: 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu: 3.1.2. Các môi trường PDA: 3.1.3. Môi trường Czapex – Dox (g/l): 3.1.4. Các hóa chất dùng cho phân tích độc tố aflatoxin B1 3.2. Phương pháp: 3.2.1. Phương pháp lấy mẫu cho phân tích độc tố aflatoxin: 3.2.2. Phương pháp xác định mức độ nhiễm nấm mốc bên trong hạt ngô; lạc. 3.2.3. Phương pháp làm tiêu bản soi nấm mốc: 3.2.4. Phân loại các loài nấm mốc: 3.2.5. Phương pháp phân tích aflatoxin: 3.2.6. Quy trình nuôi cấy nấm mốc Aspergillus flavus cho việc nghiên cứu khả năng tạo aflatoxin: 3.2.7. Thăm dũ khả năng giảm aflatoxin bằng các chủng aflavus không tạo độc tố: PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1. Mức độ nhiễm nấm mốc trên một số mẫu ngô: 4.2. Hàm lượng aflatoxin B1 của ngô ở một số tỉnh 4.3.1. Chủng A.flavus CBH2 4,3,2, Chủng A.flavus NN1 (Đại học Nông nghiệp I) 4.3.3. Chủng A.flavus NN2(Đại học Nông nghiệp 1) 4.3.4 Chủng A.flavus YT6 4.3.5 Chủng A.parasiticus VT3 4.3.6. Chủng A .flavus YT5 4.3.7. Chủng A.flavus GL 4.3.8. Chủng A.flavus ĐL3 4.3.9. Chủng A.flavus CDC1 4.3.10 Chủng A.flavus CS1 4.3.11. Chủng A.flavus hỗn hợp (Ngô hỗn hợp Mộc Châu) 4.5. Tác dụng giảm độc tố aflatoxin trên ngô bằng sử dụng một số loài nấm có tính chất đối kháng với aflavus có khả năng tạo aflatoxin : 4.5.1. Khả năng giảm sản lượng aflatoxin bằng các chủng A.flavus, A.paraciticus và Tricoderma không có khả năng tạo độc tố: 4.5.2. Ảnh hưởng của số lượng nấm không có khả năng sinh độc tố đến hàm lượng aflatoxin trong ngô : PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Kết luận: 5.2. Đề nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI CẢM ƠN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY