Sự hài lòng đối với công việc của giảng viên: tiếp cận hành vi quản trị

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế, yêu cầu đào tạo lực lượng lao động có chất lượng cao là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo đại học nói chung. Nghiên cứu về sự hài lòng của giảng viên đối với công việc của họ sẽ giúp những nhà quản lý trường đại học biết được hoàn cảnh hiện tại của đội ngũ giảng viên, theo đó sự hài lòng công việc sẽ ảnh hưởng tới việc giảng dạy, hiệu quả làm việc của giảng viên, chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục. Khi xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên và xem xét mức độ hài lòng hiện tại của họ trong trường về yếu tố đó như thế nào, các nhà trường, mà cụ thể là mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên có thể có những hành động cụ thể và thiết thực nhất để góp phần chia sẻ cũng như làm tăng sự hài lòng cho giảng viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY