Sử dụng công cụ giá cả để cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

Giá cả là yếu tố đặc biệt trong các yếu tố của marketing hỗn hợp. Sử dụng công cụ giá cả để cạnh tranh trong khuôn khổ các hoạt động marketing hỗn hợp của doanh nghiệp luôn là một thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp nói chung và DNSXXM nói riêng. Luận án đã tập trung làm rõ sự cần thiết phải sử dụng giá cả để cạnh tranh trong điều kiện HNKTQT của các doanh nghiệp xi măng ở Việt Nam. Sự cần thiết xuất phát từ đặc điểm của thị trường xi măng là sự pha trộn của thị trường độc quyền nhóm và thị trường cạnh tranh độc quyền trong đó đặc điểm của thị trường độc quyền nhóm đậm nét hơn. Hơn thế nữa, chính quá trình HNKTQT đòi hỏi phải sử dụng giá cả để cạnh tranh dosức ép từ sự mở cửa thị trường nội địa của sản phẩm nhập khẩu và doanh nghiệp nước ngoài với các lợi thế hơn hẳn và tự do hoá thương mại trên thị trường trong nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY