Sự cần thiết khách quan của việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia nói chung và đối với Việt Nam nói riêng

Trình bày sự cần thiết khách quan của việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia nói chung và đối với Việt Nam nói riêng? Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đưa lại những cơ hội và thách thức gì đối với nền kinh tế Việt Nam. Trả lời: 1.Trình bày sự cần thiết khách quan của việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia nói chung và đối với Việt Nam nói riêng? a) Đối với các quốc gia trên thế giới nói chung: - Do có sự khác biệt về nguồn tài nguyên giữa các quốc gia - Do sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia về khoa học và công nghệ - Do có sự khác biệt giữa các quốc gia về điều kiện tái sản xuất - Do tất cả các quốc gia đều muốn đi sâu vào chuyên môn hoá sản xuất - Do nhu cầu bảo vệ Tổ quốc b) Đối với Việt Nam nói riêng: * Xuât phát từ yêu cầu bức xúc của bản thân nền kinh tế Việt Nam: - Về vốn - Về kỹ thuật công nghệ tiên tiến - Về kinh nghiệm quản lý hiện đại - Tình trạng dư thừa lao động - Thị trường tiêu thụ hàng hoá trong nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY