Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế

Trình bày sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. Liên hệ thực tiễn để chứng minh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay. Trả lời: 1. Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế: a) Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế b) Sự cần thiết khách quan: - Nhằm khắc phục những hạn chế vốn có của kinh tế thị trường đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. - Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình, Nhà nước có thể và cần phải giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phổ biến, thường xuyên và có bản trong nền kinh tế. - Do tính chất khó khăn và phức tạp của việc tham gia vào hoạt động của nền kinh tế, nên các doanh nghiệp và doanh nhân rất cần có sự hỗ trợ của nhà nước (hỗ trợ về ý chí, về tri thức, về phương tiện, về môi trường kinh doanh v.v ) - Do tính giai cấp trong kinh tế và bản chất giai cấp của nhà nước nên Nhà nước phải tham gia vào việc quản lý nền kinh tế để bảo vệ lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY