Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm với kinh tế một quốc gia

MỤC LỤC Lời mở đầu . 2 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN: . .3 I. BẢO HIỂM LÀ GÌ: . 3 II. CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM: . .3 III. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM NÓI CHUNG . .6 1. Bù đắp thiệt hại, khắc phục tổn thất. 6 2. Tăng cường công tác đề phòng và hạn chế tổn thất . .7 3. Sử dụng hiệu quả những khoản tiền nhàn rỗi, tạo được nguồn vốn lớn để đầu tư vào lĩnh vực khác . .7 4. Tăng thu ngân sách nhà nước . .7 5. Tạo tâm lý an tâm trong kinh doanh, trong cuộc sống. .8 IV. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI KINH TẾ MỘT QUỐC GIA. .8 PHẦN II: THỰC TRẠNG NGÀNH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM . 1 0 I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM .1 0 1. Quá trình hình thành và phát triển . 1 0 2. Vài nét về Luật kinh doanh Bảo hiểm của Việt Nam . 1 2 3. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam . .1 5 4. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam . .17 II. THỰC TRẠNG NGÀNH BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM . 1 8 PHẦN III: GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN NAY . 2 1 I. VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC . .21 II. VỀ PHÍA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM. .22 III. VỀ PHÍA CÁC TỔ CHỨC KHÁC . .2 3 Tiểu luận: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm với kinh tế một quốc gia Lời mở đầu Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dù đã luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh vực. Các rủi ro xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân như môi trường, thiên nhiên, xã hội như: bão lụt, hạn hán, bệnh dịch, tai nạn Tất cả mọi rủi ro đó đều đe dọa đến khả năng tài chính của mỗi cá nhân, những con người không may gặp tai nạn. Để ngăn ngừa, khắc phục những rủi ro đó người ta nghĩ đến việc đoàn kết cộng đồng, liên hợp nhiều người lại để chia sẻ mất mát với những con người kém may mắn đó. Như vậy, xét trên diện rộng là cả cộng đồng thì hoạt động này tận dụng được tối đa mọi nguồn lực xã hội và lợi ích xã hội thu được là rất lớn. Do vậy, các công ty bảo hiểm xuất hiện. Ngày nay khi nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ ngày càng phát triển thi người ta còn biết đến bảo hiểm như các tổ chức phi ngân hàng mà trong đó nó thực hiện chức năng như một trung gian tài chính, tức là góp phần giải quyết hiện tượng thiếu thừa vốn diễn ra thường xuyên trong nền kinh tế, đảm bảo cho quá trình tuần hoàn vốn được diễn ra trôi chảy và nhanh chóng Qua vài điều sơ lược trên ta nhận thấy bảo hiểm có vai trò quan trọng đối với con người, xã hội, nền kinh tế. Để biết cụ thể hơn về bảo hiểm cũng như vai trò và sự phát triển của bảo hiểm ở nước ta, các bạn hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về đề tài: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm với kinh tế một quốc gia nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY