Sự cần thiết áp dụng quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TÓM TẮT 1. Lý do chọn đề tài: Một nền kinh tế muốn phát triển mạnh thì tất yếu phải có thị trường tài chính phát triển, mà thị trường chứng khoán là một bộ phận không thể tách rời. Tuy nhiên, khi kinh doanh trên thị trường chứng khoán chúng ta luôn gặp phải những rủi ro tiềm ẩn. Để thị trường chứng khóan phát triển, bên cạnh các hàng hóa cơ bản cần phải có những chứng khoán cao cấp hơn - đó là chứng khoán phái sinh. Trên thế giới, chứng khoán phái sinh đã phát triển rất mạnh mẽ và được biết đến như là một công cụ bảo hiểm, hạn chế rủi ro cũng như để đầu cơ rất phổ biến trong kinh doanh. Nhưng ở Việt Nam, nó vẫn còn là khái niệm rất xa lạ và điều này là do tác động của nhiều nguyên nhân. Thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh và ổn định, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên sự phát triển của thị trường chứng khoán luôn kèm theo những biến động đột ngột mà không nhà đầu tư nào có thể đo lường trước được. Hơn nữa, gần đây, sự biến động giá dầu và vàng - tăng nhanh chóng lên mức đỉnh điểm cao nhất từ trước đến nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam làm công việc kinh doanh trên thị trường trở nên đầy biến động và rủi ro.Và một nhu cầu tất yếu là nhà dầu tư phải đi tìm cho mình một công cụ hạn chế rủi ro ngoài dự đoán nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Với tình hình phát triển theo chiều hướng như vậy thì chứng khoán phái sinh sẽ phát triển mạnh trong tương lai ở Việt Nam là điều hiển nhiên. Vì thế chúng tôi chọn đề tài “Sự cần thiết áp dụng quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam” để tìm hiểu kỹ hơn những lợi ích mà quyền chọn mang lại từ đó đưa ra những đề xuất để áp dụng nó tại thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm tìm hiểu kỹ hơn những hiệu quả, lợi ích của công cụ quyền chọn cổ phiếu mang lại trong kinh doanh và trong đầu tư cổ phiếu. Phân tích thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhận diện các rủi ro trên thị trường và trọng tâm đề tài chúng tôi muốn đưa ra là sự cần thiết nên áp dụng “quyền chọn cổ phiếu” trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 3. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, thu thập dữ liệu (số liệu được cập nhâp tính đến ngày 10/6/2008) và khảo sát thực tế từ đó đưa ra những đánh giá kết quả nghiên cứu. 4. Kết cấu đề tài: Gồm 3 chương: Chương I: Lý thuyết quyền chọn Chương II: Sự cần thiết áp dụng quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương III: Đề xuất áp dụng quyền chọn cổ phiếu trong thời gian tới trên thị trường chứng khóan Việt Nam. CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT QUYỀN CHỌN Trang 1. Khái quát quyền chọn chứng khoán: 1 1.1. Khái niệm: 1 1.2. Phân loại: 1 Theo kiểu quyền chọn: 1 + Quyền chọn kiểu Mỹ: 1 + Quyền chọn kiểu Châu Âu: 1 Theo hình thức: 1 + Quyền chọn mua: 1 + Quyền chọn bán: 1 1.3. Thị trường quyền chọn: 1 2. Lịch sử hình thành: 2 CHƯƠNG II. SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 1. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam: 5 2. Phân tích sự biến động của VN-Index trên thị trường chứng khoán Việt Nam: 6 2.1. Từ 2000 đến 6/2001: 6 2.2. Từ 6/2001 đến 12/2005: 6 2.3. Năm 2006: 7 2.4. Năm 2007: 8 2.5. Đầu 2008: 10 3. Phân tích và đánh giá rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam: 12 3.1. Rủi ro hệ thống: 12 3.1.1. Rủi ro thị trường (loại rủi ro phổ biến và thường thấy nhất): 13 3.1.2. Rủi ro lãi suất: 13 3.1.3. Rủi ro sức mua: 14 3.1.4. Rủi ro tỷ giá: 14 3.1.5. Rủi ro do chính sách chưa hoàn thiện: 14 3.2. Rủi ro phi hệ thống: 15 3.2.1. Rủi ro do tâm lý và trình độ nhà đầu tư: 15 3.2.2. Rủi ro phá sản: 16 3.2.3. Rủi ro bội ước: 16 4. Nhu cầu của nhà đầu tư đối với quyền chọn cổ phiếu hiện nay: 17 5. Ý nghĩa của việc áp dụng quyền chọn cổ phiếu trong thời gian tới: 17 5.1. Tạo ra công cụ bảo vệ lợi nhuận và kiếm lời cho nhà đầu tư trên thị trường: 17 5.2. Góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển hơn nữa: 18 5.3. Tác động gián tíếp đến các công ty niêm yết: 18 5.4. Thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư nước ngoài: 19 CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU TRONG THỜI GIAN TỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn khi áp dụng quyền chọn cổ phiếu: 1.1. Thuận lợi: 20 1.1.1.Thị trường chứng khoán Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn: 20 1.1.2. Sức cầu về chứng khoán cao: 20 1.1.3. Sự quyết tâm của Chính Phủ xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán: 21 1.1.4. Sự ra đời của các hiệp hội: 21 1.1.5. Được nhiều kinh nghiệm từ việc ứng dụng quyền chọn vàng và quyền chọn ngoại tệ: 21 1.1.6. Thị trường chứng khoán có nhiều biến động mạnh trong thời gian vừa qua: 22 1.1.7. Những dự đoán khả quan về triển vọng phát triển thị trường chứng khoán trong những năm tới: 22 1.2. Khó khăn: 23 1.2.1 Vẫn chưa có hệ thống pháp luật nào điều chỉnh và qui định cụ thể hoạt động này: 23 1.2.2. Chính sách thuế chưa khuyến khích nhà đầu tư: 23 1.2.3. Sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư. 23 1.2.4. Hàng hóa trên thị trường chứng khoán thật sự chưa nhiều và kém chất lượng. 23 1.2.5. Giá giao dịch cổ phiếu vẫn còn nằm trong biên độ kiểm soát: 24 2. Những đề xuất để có thể áp dụng quyền chọn trong thời gian tới: 24 2.1. Nhà nước nên sớm nghiên cứu và áp dụng quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 24 2.2. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của nhà nước đối với thị trường. 24 2.3. Tăng cung ứng cho thị trường về số lượng, chất lượng, chủng loại: 24 2.4. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường. 25 2.5. Nâng cao tính hiệu quả, chính xác và minh bạch trong việc cung cấp thông tin. 25 2.6. Hoàn thiện quy trình và nâng cao trang bị kỹ thuật giao dịch. 25 2.7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến lợi ích của các công cụ phái sinh và khuyến khích hướng dẫn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sử dụng hiệu quả. 25 2.8. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đê chuẩn bị cho giao dịch phái sinh. 26 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY