Sự ảnh hưởng của đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội đến người phạm tội

Tội phạm học Mác-xít theo đó mà khẳng định rằng: kẻ phạm tội, dẫu là tội phạm nguy hiểm nhất-cũng là con người. Kẻ phạm tội được các nhà bác học tư sản xem xét như một cá nhân , không toàn vẹn về mặt sinh học, lien quan với những gì bảo thủ nhất, với sự không kiêm chế được của lý trí, với tính kế thừa cái xấu, sự phá hủy các tuyến nội tiết sự giải thích này thiếu tính khoa học và phủ nhận hoàn toàn yếu tố xã hội. Tất nhiên những yếu tố sinh học, cấu tạo khí chất (loại thần kinh) của mỗi cá nhân có sự khác biệt và ảnh hưởng nhất định, là tiền đề cho sự phát triển của con người , hình thành nhân cách. Song sự giáo dục, học tập rèn luyện trong môi trường sống vẫn chiếm vị trí hàng đầu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY