Sở hữu tư nhân, vai trò của sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

A. Mở đầu B. Nội dung I. Lý luận chung về sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 1. Khái niệm chung 2. Sự xuất hiện và tồn tại của chế độ sở hữu tư nhân 3. Bản chất kinh tế - xã hội của sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân. II. Vị trí, vai trò của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa III. Thực trạng và những biến động của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong thời kỳ trong thị kỳ đổi mới cơ chế kinh tế ở Việt Nam. 1. Những thành tựu đạt được 2. Những hạn chế còn tồn tại IV. Những chính sách và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân, các loại hình kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1. Những giải pháp đặt ra 2. Những giải pháp của Đảng và nhà nước ta V. Phương hướng xã hội hoá sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa C. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY