Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu: nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Ðịnh

Mặc dù Luận án đã cố gắng định lượng mối quan hệ giữa BĐKH và khả năng bị tổn thương của sinh kế hộ gia đình bằng các số liệu định tính cấp hộ gia đình nhưng độ lớn(magnitude) của tác động của BĐKH đến khả năng bị tổn thương của sinh kế chưa được lượng hóa. Luận án cũng đã chỉ ra những biện pháp thích ứng về sinh kế mà hộ gia đình đã thực hiện đối với các nhóm sinh kế khác nhau trước những tác động khác nhau của BĐKH và đánh giátrên 2 cấp độ: thích ứng bị động và thích ứng chủ động; nhưng những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự lựa chọn các biện pháp thích ứng đó chưa được xem xét. Bên cạnh đó, những dự báo về các tác động trong tương lai của BĐKH đến sinh kế hộ gia đình cũng chưa được đề cập. Nghiên cứu điển hình ở Nam Định cũng chưa đủ đại diện để đưa ra các kết luận cho cả vùng ven biển ĐBSH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY