Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I : NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ. 1.1Căn cứ pháp lý . 8 1.2 Căn cứ thực tế 1.2.1 Nguồn phát sinh và phân loại chất thải ở thành phó Hà Nội 9 1.2.2 Thành phần và tính chất của chất thải rắn ở thành phố Hà Nội .10 1.2.3 Hiện trạng quản lý và thu gom chất thải rắn ở thành phố Hà Nội 11 CHƯƠNG II : LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 2.1 Các công nghệ xử lý chất thải rắn .12 2.1.1 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp . 12 2.1.2 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt 13 2.1.3 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp tái chế và tái sử dụng 14 2.1.4 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chế biến . 14 phân hữu cơ và khí sinh học 2.2 Lựa chọn công nghệ 15 2.3 Thuyết minh công nghệ 2.3.1 Quá trình xử lý sơ bộ .16 2.3.2 Quá trình xử lý sinh học .17 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ 2.5.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ . 27 2.5.2 Ảnh hưởng của độ ẩm .27 2.5.3 Ảnh hưởng của pH và tỉ lệ C/N .27 2.5.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ . 28 2.4 Thiét kế sơ bộ hệ thống chế biến phân hữu cơ 2.4.1 Tính toán sơ bộ công suất xử lý 19 2.4.2 Tính toán sơ bộ các công trình 2.4.2.1 Bãi tập trung rác 20 2.4.2.2 Khu phân loại rác 21 2.4.2.3 Bể ủ hiếu khí 21 2.4.2.4 Nhà ủ chín 23 2.4.2.5 Hệ thống cấp nước 23 2.4.2.6 Hệ thống xử lý nước thải. . 23 2.4.2.7 Hệ thống cấp khí . 24 2.4.2.8 Hệ thống xử lý khí thải 25 2.4.3 Lựa chọn thiết bị trong dây chuyền sản xuất 2.4.3.1 Khu phân loại .25 2.4.3.2 Khu ủ hiéu khí và khu ủ chín .26 2.4.3.3 Khu chế biến và hoàn thiện sản phẩm . 26 2.4.3.4 Công tác vận chuyển, thu gom 26 2.4.3.5 Các thiết bị phụ 26 2.6 Thiết kế sơ bộ các hạng mục xây dựng 2.6.1 Tiêu chuẩn thiết kế . 28 2.6.2 Giải pháp kiến trúc và kết cấu công trình 2.6.2.1 Nhà tập trung rác . 28 2.6.2.2 Nhà xử lý sơ bộ 28 2.6.2.3 Nhà ủ hiếu khí .29 2.6.2.4 Nhà kho .29 2.6.2.5 Nhà bảo vệ .29 2.6.2.6 Nhà hành chính .29 2.6.2.7 Nhà tập thể 30 2.6.2.8 Nhà cơ khí .30 2.6.2.9 Bãi chôn lấp 30 2.6.2.10 Bể chứa nước phân và bùn cống .30 2.6.2.11 Nhà ủ chín 30 2.6.2.1.2 Nhà tinh chế .31 2.6.3 Phương án bố trí mặt bằng tổng thể 31 2.7 Tổ chức thực hiện và tiến độ thực hiện 2.7.1 Tổ chức thực hiện .33 2.7.2 Tiến độ thực hiện 33 2.8 Tổ chức sản xuất và bố trí lao động 2.8.1 Tổ chức sản xuất 33 2.8.2 Bó trí lao động 34 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1 Giới thiệu địa điểm xây dựng 3.1.1 Vị trí địa lý 35 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 3.1.2.1 Khí hậu .35 3.1.2.2 Địa chất thủy văn 36 3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 3.1.3.1 Dân số .36 3.1.3.2 Các hoạt động kinh tế .36 3.1.3.3 Các hoạt động thương mại 36 3.1.3.4 Các hoạt động cong nghiệp .37 3.1.3.5 Cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật của khu vực dự án 37 3.2 HIện trạng chất lượng môi trường khu vực chưa xây dựng .37 3.3 Dự báo tác động môi trường 3.3.1 Giai đoạn xây dựng .38 3.3.2 Giai đoạn vận hành .39 3.4 Các giải pháp giảm thiểu đến tác động môi trường 3.4.1 Các công đoạn gây ô nhiễm 41 3.4.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 41 3.4.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn vận hành .41 CHƯƠNG IV : PHÂN TÍCH SƠ BỘ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH 4.1 Ước tính sơ bộ vốn đầu tư cho thiết bị 43 4.2 Ước tính sơ bộ vốn đầu tư cho xây lắp .44 4.3 Đánh giá sơ bộ tài chính .44 4.4 Kết luận và kiến nghị 45 CHƯƠNG V : GIỚI THIẸU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN PHÂN HỮU CƠ TỪ CHẤT THẢI TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM 5.1 Công nghệ xử lý của Mỹ 46 5.2 Công nghệ xử lý của Mỹ và Canada 47 5.3 Công nghệ xử lý của Đức 48 5.4 Công nghệ xử lý của Trung Quốc 49 5.5 Một số công nghệ đang được sử dụng tại Việt Nam 5.5.1 Công nghệ DANO - Đan Mạch 50 5.5.1 Công nghệ Tây Ban Nha 51 5.5.3 Công nghệ Việt Nam mô phỏng theo công nghệ Tây Ban Nha 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, cuộc sống của con người ngày một được nâng cao, mức độ tiện nghi cũng tăng lên thì kèm theo đó là rất nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do con người gây ra. Hàng ngày, chúng ta thải ra môi trường một lượng lớn các loại chất thải. Trong số chất thải đó có một lượng lớn là chất hữu cơ như các loại rau, củ , qủa, xác động vật, . Các chất này khi không được thu gom, xử lý thì sẽ gây ô nhiễm môi trường do quá trình phân huỷ của chúng tạo ra. Việc xử lý loại chất thải này có rất nhiều cách khác nhau như chôn lấp, chế biến phân hữu cơ, . Việc xử lý các chất thải này không những giúp giảm nhẹ sự ô nhiễm môi trường mà còn có thể tạo ra những chất mà chúng ta có thể sử dụng để phục vụ cho cuộc sống của chính mình ví dụ chất thải này đem chôn lấp thì có thể chế biến khí sinh học làm chất đốt, chế biến phân hữu cơ vi sinh rất tốt cho đất. Chế biến phân hữu cơ có thể thực hiện tại từng gia đình. Với nước ta là một nước sản xuất nông nghiệp là chủ yếu thì việc sản xuất phân hữu cơ vi sinh cần được coi là ưu tiên hàng đầu. Phân hữu cơ vi sinh không những giúp cải tạo đất rất tốt mà lại rất tốt với cây. Mặt khác, chế biến phân hữu cơ vi sinh góp phần làm giảm sự thiếu hụt phân bón hiện nay. Vấn để sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt tuy đem lại hiệu quả kinh tế không cao nhưng phương pháp này lại rất có ý nghĩa về mặt môi trường. Phân hữu cơ không chỉ giảm được sự ô nhiễm môi trường do sự phân hủy một lượng lớn chất thải sinh hoạt được thải ra mỗi ngày mà nó rất có ý nghĩa trong cải tạo đất. Phân hữu cơ chứa rất nhiều mùn và các chất dinh dưỡng giúp cho đất tơi xốp, màu mỡ trở lại. Ngoài ra sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt còn giúp tiết kiệm diện tích sử dụng đất hơn so với biện pháp chôn lấp . Đồng thời nó rất tiện lợi trong việc thu gom, xử lý nước rác và các loại khí thải sinh ra sinh ra. Vì vậy, sản xuất phân hữu cơ từ chất thải sinh hoạt là một biện pháp rất phù hợp nhất với điều kiện nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY