Sản xuất dầu gốc

Mục lục Giới thiệu chung 3 I. Mục đích chính của dầu gốc: 4 II. Thành phần hóa học của dầu gốc: 4 II.1 Các Hydrocacbon Naphten và Parafin: 4 II.2 Nhóm hydrocacbon thơm và hydrocacbon naphten –thơm: 5 II.3 Hydrocacbon rắn: 7 III. Phân loại dầu gốc: 7 III.1 Phân loại theo độ nhớt: 7 III.2 Phân loại theo chỉ số độ nhớt (VI): 8 III.3 Phân loại theo nhóm: 8 IV. Công nghệ sản xuất dầu gốc: 8 IV.1 Sơ đồ hệ thống sản xuất dầu gốc chung : 8 IV.2 Quá trình trích ly chiết bằng dung môi: 10 IV.3 Quá trình tách sáp: 10 IV.4 Làm sạch bằng axit sunfuric và đất sét: 11 IV.5 Quá trình tách atphan bằng propan: 11 IV.6 Làm sạch bằng hydro: 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY