Sản phẩm “An sinh giáo dục” trong hệ thống bảo hiểm nhân thọ

KHáI QUáT Về BảO HIểM về bảo hiểm nhân thọ (Tr.4) Sự cần thiết bảo hiểm nhân thọ (Tr.4) Các loại hình BHNT và chương trình an sinh giáo dục trong BHNT(Tr.6) Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ an sinh giáo dục trong hệ thống bhnt(Tr.9) ý nghĩa (Tr.9) Nội dung cơ bản của "An sinh giáo dục " (Tr.10) tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ "an sinh giáo dục "của bảo việt (Tr.21) Những thuận lợi và khó khăn (Tr.21) Tình hình triển khai nghiệp vụ An sinh giáo dục trong quý I năm 1999 của Công ty Bảo Việt nhân thọ (Tr.24) Công tác khai thác (Tr.24)000000 Công tác đánh giá rủi ro (Tr.27) Đánh giá chung về kết quả nghiệp vụ An sinh giáo dục(Tr.29) Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ an sinh giáo dục (Tr.32) Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý khai thác (Tr.33) Đa dạng các biện pháp khai thác và nâng cao chất lượng khai thác(Tr.33) Cần có phương pháp khai thác hợp với từng thị trường (Tr.35) Công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý cán bộ khai thác(Tr.37) Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm (Tr.38) Một số kiến nghị khác (Tr.39) (Tr.41)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY