Quy hoạch giao thông trên trục đường trường chinh

MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ .i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .i CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ1 1.1 Tổng quan về mạng lưới giao thông đô thị1 1.1.1 Đặc điểm của hệ thống giao thông đô thị3 1.1.2 Các loại đường đô thị5 1.2 Trục giao thông đô thị9 1.2.1 Khái niệm trục giao thông. 9 1.2.2 Hạ tầng kỹ thuật của trục giao thông. 9 1.2.3 Các yêu cầu của mạng lưới giao thông và trục giao thông. 21 1.3 Quy trình lập quy hoạch. 23 1.3.1 Quy trình lập quy hoạch giao thông vận tải23 1.3.2 Quy trình lập quy hoạch trục giao thông vận tải26 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG TRỤC GIAO THÔNG TRƯỜNG CHINH28 2.1 Khái quát chung về thành phố Hà Nội28 2.1.1 Tình hình chung về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội28 2.1.2 Mạng lưới giao thông đường bộ. 29 2.2 Hiện trạng tuyến đường Trường Chinh. 36 2.2.1 Hiện trạng cơ sở hạ tầng tuyến giao thông. 36 2.2.2 Hiện trạng tổ chức giao thông dọc tuyến. 39 2.2.3 Hiện trạng giao thông tại nút40 2.2.4 Hiện trạng Vận tải HKCC bằng xe buýt trên tuyến. 42 2.2.5 Hiện trạng giao thông tĩnh:43 2.2.6 Hiện trạng sử dụng đất:45 2.3 Hiện trạng tham gia giao thông. 46 2.4 Dự báo nhu cầu giao thông. 53 2.5 Đánh giá chung về hiện trạng giao thông trên đường. 56 2.6 Những vấn đề cần phải giải quyết.57 CHƯƠNG III: QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH58 3.1 Nguyên tắc, nội dung, quan điểm quy hoạch giao thông vận tải đô thị58 3.1.1 Nguyên tắc quy hoạch giao thông vận tải đô thị59 3.1.2 Nội dung chính của quy hoạch giao thông vận tải đô thị60 3.1.3 Quan điểm, mục tiêu quy hoạch đường đô thị.61 3.2 Các quy hoạch có liên quan trên tuyến. 62 3.3 Đề xuất phương án quy hoạch cải tạo tuyến đường Trường Chinh. 62 3.3.1 Phương án 1: Chưa mở rộng đường, tiến hành cải tạo và tổ chức giao thông trên tuyến 62 3.3.2 Phương án 2 : Cải tạo mở rộng tuyến đường hiện có. 73 3.4Đánh giá, lựa chọn phương án. 83 3.4.1 Đánh giá phương án. 83 3.4.2 Lựa chọn phương án:84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1 LỜI CẢM ƠN .2 TÀI LIÊU THAM KHẢO 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY