Quy hoạch điểm trung chuyển vận tải hành khách công cộng Long Biên

MỤC LỤC CHƯƠNG I . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH VÀ TỔ CHỨC ĐIỂM TRUNG CHUYỂN GIAO THÔNG VẬN3 1.1Hệ thống vận tải hành khách công cộng đô thị:3 1.1.1. Vận tải hành khách công cộng.3 1.1.2 Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.5 1.2. Tổng quan về quy hoạch GTVT đô thị9 1.2.1 Khái niệm9 1.2.2 Mục đích, yêu cầu của quy hoạch GTVT đô thị10 1.2.3 Bản chất và tiến trình phát triển của quy hoạch giao thông vận tải11 1.2.4 Nội dung của quy hoạch GTVT đô thị13 1.2.5 Quá trình lập quy hoạch GTVT đô thị14 1.3Các biện pháp khi tổ chức giao thông. 16 1.3.1 Khái niệm16 1.3.2 Các biện pháp tổ chức giao thông gồm:17 1.4Tổng quan về điểm trung chuyển :18 1.4.1. Khái niệm điểm trung chuyển:18 1.4.2 Cấu tạo, chức năng của điểm trung chuyển.19 1.4.3 Phân loại điểm trung chuyển.20 1.4.4 Mục tiêu của việc xây dựng điểm trung chuyển cho xe buýt.21 1.4.5 Các bước lập quy hoạch điểm trung chuyển.21 1.4.6 Yêu cầu khi tổ chức giao thông tại điểm trung chuyển:22 1.5 Kết luận chương .22 CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VÀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI ĐIỂM TRUNG CHUYỂN LONG BIÊN23 2.1 Hiện trạng hệ thống VTHKCC bằng xe buýt của thành phố Hà Nội23 2.1.1 Nhu cầu đi lại của dân cư thành phố Hà Nội.23 2.1.2 Cơ cấu phương tiện đi lại của Hà Nội theo số lượng phương tiện.23 2.1.3 Mạng lưới tuyến buýt và sản lượng khai thác. 25 2.1.4 Hiện trạng về cơ sở hạ tầng.25 2.1. 5 Hiện trạng phương tiện vận tải:31 2.1.6: Hiện trạng công tác quản lý giao thông vận tải đô thị Hà Nội31 2.1.7 Đánh giá hiện trạng hoạt động của VTHKCC34 2.1.8 Định hướng phát triển hệ thống VTHKCC ở HN đến 2010. 35 2.2 Hiện trạng các điểm trung chuyển VTHKCC tại Hà Nội35 2.3 Hiện trạng khu vực điểm trung chuyển Long Biên. 37 2.3.1 Đặc điểm về tình hình tổ chức giao thông hiện tại :37 2.3.2 Lưu lượng phương tiện và thành phần giao thông :38 2.3.3 Giới thiệu phương án của trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị.44 2.4 Kết luận chương.46 CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH ĐIỂM TRUNG CHUYỂN LONG BIÊN47 3.1 Quy hoạch chung không gian khu vực.47 3.1.1. Định hướng phát triển không gian đô thị47 3.1.2. Dự kiến quỹ đất sử dụng cho công trình giao thông đến năm 2020. 48 3.1.3 Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu:49 3.1.4 Mục tiêu khi lập quy hoạch điểm trung chuyển Long Biên:49 3.1.5 Đề xuất phương án quy hoạch:49 3.1.6 Các tiêu chí lựa chọn vị trí điểm trung chuyển:51 3.1.7 Lựa chọn phương án quy hoạch.52 3.1.8 Quy mô và hình thức đầu tư.53 3.2 Tổ chức giao thông cho xe buýt.55 3.3 Đánh giá phương án điểm trung chuyển Long Biên.55 3.4 Kết luận chương :55 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY