Quản trị tài khoản và nhóm người dùng

Sử dụng sudo :  Cho phép một user chạy các lệnh/chương trình bằng quyền của root (or user khác) mà không cần biết password của root (or user khác)  Sử dụng sudo : sudo chown bob:bob /home/bob/* sudo /usr/sbin/useradd -m john  Thay đổi cấu hình sudo trong file /etc/sudoers : sử dụng visudo User_Alias Host_Alias = (Runas_Alias) Cmnd_Alias

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY