Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Đề tài Thị trường kinh doanh của công ty XNK du lịch và tư vấn đầu tư Hồ Gươm

Đề tài Thị trường kinh doanh của công ty XNK du lịch và tư vấn đầu tư Hồ Gươm


Thị trường có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Tất cảc các hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp suy cho cùng đều hướng tới thị trường, hướng tới việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, tăng doanh thu, tìm kiếm lợi nhuậ ...


Đề tài Biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa của công ty May Thăng Long

Đề tài Biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa của công ty May Thăng Long


Lời nói đầu Việc thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường đã đưa nền kinh tế nước ta sang trang mới, tăng trưởng kinh tế trung bình 7%/năm, chính trị ổn định và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên ...


Đề tài Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Bia Hà Nội

Đề tài Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Bia Hà Nội


MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: Cơ sở lý luận về kênh phân phối 1. Vai trò và chức năng của kênh phân phối 1.1. Vai trò 1.2. Chức năng 2. Quá trình hình thành và phát triển kênh phân phối 3. Định nghĩa về kênh phân phối 4. Sơ lược về cấu trúc kênh 5. Cơ cấu các thành viên tham gia kênh 5.1. ...


Đề tài Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần dệt 10 -10

Đề tài Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần dệt 10 -10


Để tạo ra sân chơi lành mạnh cho các doanh nghiệp, Nhà nước cần giải quyết một số vấn đề sau: - Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự công bằng trong kinh doanh. Đặc biệt Nhà nước cần có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn và xử lý những hoạt động làm hàng giả và nhập lậu hàng hoá gây nên sự cạ ...


Đề tài Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp

Đề tài Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ ở Hà Tây - Các phương hướng và giải pháp


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở HÀ TÂY3 I.NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ3 1.Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ. 3 2.Các hình thức tổ chức sản xuất.5 3.Tình hình tiêu thụ sản phẩm.7 II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG ...


Một số vấn đề nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty May Thăng Long

Một số vấn đề nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty May Thăng Long


MỤC LỤC Chương I: lý luận chung về hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp I. ý nghĩa và vai trò của hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp 1. Các khái niệm về xúc tiến 2. ý nghĩa của hoạt động xúc tiến 3.Vai trò của hoạt động xúc tiến II. Nội dung và xây dựng chương trìn ...


Đề tài Thị trường và giải pháp phát triển thị trường nội địa của công ty khoá Việt Tiệp

Đề tài Thị trường và giải pháp phát triển thị trường nội địa của công ty khoá Việt Tiệp


Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì vấn đề thị trường có vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh của mỗi công ty. Cần luôn luôn theo dõi, bán sát thị trường phát hiện xu hướng biến đổi của nền kinh tế. đề ra chính sách Marketing thích hợp nhằm phát triển thị trường, tăng doanh thu và lợ ...


Đề tài Xây dựng và quản trị hệ thống kênh tiêu thụ ở công ty cổ phần dược và vật tư thú y Hanvet

Đề tài Xây dựng và quản trị hệ thống kênh tiêu thụ ở công ty cổ phần dược và vật tư thú y Hanvet


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y HANVET2 I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2 1. Lịch sử hình thành. 2 2. Quá trình phát triển có thể chia thành ba giai đoạn như sau. 3 2.1. Giai đoạn từ 1988-1990. 3 2.2 Giai đoạn từ 199 ...


Đề tài Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường mặt hàng bia trên địa bàn Hà Nội của Công ty bia Hà Nội

Đề tài Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường mặt hàng bia trên địa bàn Hà Nội của Công ty bia Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN , các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có nghĩa vụ và quyền lợi bình đẳng như nhau trước pháp luật, cùng cạnh tranh để tạo ra vị trí và sự sống còn của Công ty trên thị trường. Để đạt được mục t ...


Đề tài Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần Pin Hà Nội

Đề tài Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần Pin Hà Nội


Trong suốt quá trình phát triển của mình công ty cổ phần Pin Hà Nội đã có nhiều đóng góp to lớn trong ngành hoá chất nói riêng và nền kinh tế nói chung. Công ty đã cung cấp ra thị trường các loại Pin với chất lượng cao và giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Bằng những nỗ lực không n ...


Đề tài Hoạt động bán hàng - Tiêu thụ hàng hoá ở công ty dệt len mùa đông

Đề tài Hoạt động bán hàng - Tiêu thụ hàng hoá ở công ty dệt len mùa đông


Bán hàng là một hoạt động vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty . Đối với tất cả các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hoạt động bán hàng luôn là vấn đề bức xúc trăn trở. Cùng với các hoạt động khác trong quá trình kinh do ...


Đề tài Giải pháp hoàn thiện về tổ chức và lực lượng bán hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trương nội địa của công ty Giầy Thượng Đình

Đề tài Giải pháp hoàn thiện về tổ chức và lực lượng bán hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trương nội địa của công ty Giầy Thượng Đình


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 I-/ VAI TRÒ CỦA BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP: 3 II-/ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1-/ XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU BÁN ...


Marketing tại petrolimex

Marketing tại petrolimex


LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay nền kinh tế nói chung và ngành thương mại Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thử thách mới. Trước mắt là cả một thế giới với sự phát triển ngày càng cao về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý và cả văn hoá xã hội. Với hoàn cảnh đó Đảng và Nhà nước ta đã có những ...


Chiến lược Marketing - Mix với việc mở rộng thị trường tại Công ty Kính Đáp Cầu - Bắc Ninh

Chiến lược Marketing - Mix với việc mở rộng thị trường tại Công ty Kính Đáp Cầu - Bắc Ninh


Trong điều kiện kinh doanh có nhiều biến động với các mức độ cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, chính sách Marketing- mix đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao vị thế cạnh tranh, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường. Qua một thời gian thực tập tại Công ty Kí ...


Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội

Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội


MỞ ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, với xu hướng quốc tế hoá toàn cầu, sự phân hoá giầu nghèo trên thế giới ngày càng sâu sắc. Do vậy một doanh nghiệp khi bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn với thị trường, vì chỉ trong cơ chế thị trường thì doanh nghiệp mới có hy vọng tồ ...


Đề tài Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty lắp máy và xây dựng số 10

Đề tài Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty lắp máy và xây dựng số 10


Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I: Cơ sở hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 3 1. Vai trò và vị trí của các hoạt động marketing trong công ty kinh doanh 3 1.1. Vai trò 3 1.2.Vị trí của các hoạt động marketing 4 2. Phân định những nội dung cơ bản của tổ chức hoạt động mar ...


Đề tài Chiến lược sản phẩm của công ty Sơn Hải Phòng

Đề tài Chiến lược sản phẩm của công ty Sơn Hải Phòng


MỤC LỤC PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM. 1. Sản phẩm và các cấp độ của sản phẩm. 1.1. Sản phẩm 1 1.2. Các cấp độ của sản phẩm . 1.3. Hệ thống thứ bậc của sản phẩm . 1.4. Phân loại sản phẩm 1.5. Mối quan hệ giữa chiến lược sản phẩm, thị trường mục tiêu và chiến lược định vị sản ...


Tiểu luận Marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư du lịch

Tiểu luận Marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư du lịch


Kontum là tỉnh có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, với nhiều phong tục tập quán cổ truyền đặc sắc, danh lam thắng cảnh hoang dã, nét cổ kính của các công trình kiến trúc hàng trăm năm, hiện ra mắt ta một kontum hùng vĩ của thiên nhiên, sơ khai của các lễ hội truyền thống, thơ mộng của dòng sông ...


Đề tài Chiến lược marketing của công ty Unilever Việt Nam

Đề tài Chiến lược marketing của công ty Unilever Việt Nam


Khi quyết định xây dựng cho mình một chiến lược nhằm khuyếch trương một cách mạnh mẽcác sản phẩm của công ty, Unilever đã tính đến tất cảcác tình huống có thểxảy ra, tính đến ảnh hưỏng của các yếu tốsản xuất, người tiêu dùng và cảcủa các đối thủcạnh tranh đối với chiến lược của mình. Việc qu ...


Đề tài Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động của công ty phần mềm và truyền thông VASC

Đề tài Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động của công ty phần mềm và truyền thông VASC


MỤC LỤC Lời giới thiệu . 1 Chương 1: Lý luận chung về dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động 1 1. Khái niệm về dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động. 3 1.1. Khái niệm về dịch vụ. 3 1.2. Khái niệm về dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động. 3 2. Đặc ...