Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Đề tài Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

Đề tài Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội


Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội là một công ty Sơn trong ngành Sơn của nước ta bước vào thương trường với sự cạnh tranh quyết liệt đã đạt được những thành tích xuất sắc nhất định. Nhưng công ty muốn thành công hơn nữa trên thị trường. Trước tình hình đó, ban giám đốc và cán bộ công nhân viên của công ty ...


Đề tài Cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống marketing mix tại doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

Đề tài Cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống marketing mix tại doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế


Toàn cầu hoá và tiêu chuẩn hoá trởthành một đặc điểm quan trọng của kinh tếvà thương mại quốc tế. Trong nhiều thập kỷqua, Marketing quốc tế đã có sựphát triển mạnh mẽ. Xu hướng toàn cầu hoá sản phẩm và thịtrường ngày càng trởnên rõ nét.Nguyên nhân là do: Tính chất đồng nhất của nhu cầu thếgi ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Công ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO)

Đề tài Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Công ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO)


LỜI NÓI ĐẦU Cơ chế thị trường được vận hành với nhiều thành phần kinh tế song song và tồn tại đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng. Sản xuất kinh doanh mở rộng, nhu cầu thị hiếu của con người đòi hỏi ngày càng cao. Các đơn vị sản xuất kinh doanh muốn đứng vững và phát triển đ ...


Đề tài Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang

Đề tài Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang


Bảo Việt sẽphát triển hệthống thông tin trên nguyên tắc: tựlực, tận dụng nguồn lực bên ngoài, thiết kếhệthống mởvà tập trung, hệthống phát triển nâng cấp dần, xây dựng hệthống chuẩn; Hoàn thiện hệthống phần mềm thống nhất trên cơsởngôn ngữbậc cao, xây dựng cơsởdữliệu phục vụcho công tác quản ...


Đề tài Một số vấn đề quản lý kênh phân phối ở công ty cổ phần chữ thập đỏ (Vina Reco)

Đề tài Một số vấn đề quản lý kênh phân phối ở công ty cổ phần chữ thập đỏ (Vina Reco)


LỜI NÓI ĐẦU Quản lý tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đưa ra thị trường như thế nào. Đối với việc quản trị kênh ...


Chuyên đề Thị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing ở Công ty VMS - Mobi Fone

Chuyên đề Thị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing ở Công ty VMS - Mobi Fone


Các hoạt động khuyếch trương cần được chú trọng toàn diện, thường xuyên rộng khắp. Ngân sách dành cho các hoạt động này cần đầu tưnhiều hơn nữa (3 - 5% tổng chi phí) có thểtăng cường các hoạt động khuyếch trương thông qua một sốbiện pháp: * Biểu tượng của Công ty phải được đặt tại các trung ...


Đề tài Chiến lược marketing hỗn hợp 4p (marketing mix)

Đề tài Chiến lược marketing hỗn hợp 4p (marketing mix)


Chiến lược marketing về cơ bản thường được triển khai chung quanh 4 yết tố, thường được gọi là 4Ps cho dễ nhớ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối (place). Tuỳ vào tình hình thực tế của thị trường mà người ta vận dụng một hay nhiều yếu ...


Đề tài Cạnh tranh trong ngành viễn thông

Đề tài Cạnh tranh trong ngành viễn thông


Chûúng 1giúái thiïåu töíng quan vïì tònh hònh hiïån nay cuãa ngaânh viïîn thöng Viïåt Nam.Trong àêìu nhûäng nùm 1990, Chñnh phuã àaä thûåc hiïån chñnh saách Àöíi Múái, laâ chñnh saách nhùçm hiïån àaåi hoáa nïìn kinh tïë Viïåt Nam bùçng caách thöng qua caånh tranh àa ngaânh.Trûúác thúâi àiïím ...


Đề tài Phân tích SWOT tại công ty Honda

Đề tài Phân tích SWOT tại công ty Honda


Lãnh đạo của các công ty thành công thường rất tận tâm với công việc. Họ luôn đứng mũi chịu sào, gây dựng các mối quan hệ giữa mọi người ở tất cả các cấp. Họ nhận biết và tận dụng được những cơ hội kinh doanh trước khi các đối thủ cạnh tranh nhận ra và sớm giải quyết các vấn đề phát sinh. Các thành ...


Phân tích Swot của công ty Bibica

Phân tích Swot của công ty Bibica


MA TRẬN SWOT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 3.1 :- Giới thiệu về Công ty cổ phần Bibica Lĩnh vực kinh doanh: - Sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực về công nghiệp chế biến bánh-kẹo-nha. - Xuất khẩu các sản phẩm bánh - kẹo - nha và các loại hàng hóa khác. - Nhập khẩu các thiết bị, ...


Đề tài Chiến lược đối với sản phẩm gà rán KFC tại thị trường Việt Nam

Đề tài Chiến lược đối với sản phẩm gà rán KFC tại thị trường Việt Nam


Giới thiệu về KFC: KFC là cụm từ viết tắt của KENTUCKY FRIED CHICHKEN Thịt gà rán Kentucky, sản phẩm của Tập đoàn Yum Restaurant Internation (Hoa Kỳ). Đây là món ăn nhanh và đang trở nên thông dụng với người dân nhiều nước trên thế giới. Hiện Restaurant đã có tới 34 nghìn nhà hàng trên toàn cầu. Th ...


Đề tài Marketing mix trong kinh doanh lữ hành

Đề tài Marketing mix trong kinh doanh lữ hành


Sản phẩm du lịch mang tính tiêu dùng khó nhận biết được trước chất lượng sản phẩm. Các chính sách Marketing mix kích thích được tính hữu hình của sản phẩm, giúp khách du lịch nhận biết được sản phẩm của công ty. Chương 1: Marketing và các chính sách marketing mix trong kinh doanh lữ hành Chương ...


Đề tài Phân tích các cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng bách hóa đa năng bằng đường thủy nội địa của công ty vận tải thuỷ Bắc Nosco

Đề tài Phân tích các cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng bách hóa đa năng bằng đường thủy nội địa của công ty vận tải thuỷ Bắc Nosco


Lời mở đầu Xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đang diễn ra khắp toàn cầu như là một tất yếu khách quan với mức độ ngày càng mạnh mẽ. Là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển ở Đông Nam á, Việt Nam không thể đứng ngoài tiến trình chung này. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ...


Đề tài Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm

Đề tài Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm


LờI NóI ĐầU Sự Tồn tại và phát triển của xã hội loài người gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất của xã hội phát triển phản ánh trình độ phát triển của xã hội hay nói cách khác nó nói lên diện mạo và sức mạnh của xã hội đó. Cùng với sự phát triển của xã hội, nền ...


Đề tài Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc

Đề tài Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc


Lời mở đầu Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những quy luật khắt khe của nền kinh tế. Những biến động thường xuyên của môi trường kinh doanh, của nhu cầu tiêu dùng là cơ hội cho mỗi do ...


Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi

Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi


Lời mở đầu Trên thế giới hiện nay không còn ai không phủ nhận vai trò của marketing trong sự sống còn của doanh nghiệp, còn ở Việt Nam thì điều này lại còn khá mới mẻ và nhiều người không nhận thức được đầy đủ marketing là gì. Trong một số (rất ít) doanh nghiệp còn có những doanh nghiệp không quan ...


Đề tài Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông

Đề tài Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông


Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay, vấn đề tiêu thụ luôn là vấn để sống còn đối với bất cứ một doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu như sản phẩm của họ tiêu thụ được trên thị trường. Một doanh nghiệp muốn tiêu thụ tốt sản phẩm của mình nhất thiết họ phải có ...


Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long

Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long


Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muốn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thống các công ty ...


Đề tài Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

Đề tài Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu


LỜI MỞ ĐẦU Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thì doanh nghiệp khó có thể tồng tại và phát triển. Việc xây dựng và hoàn thiên hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì ...


Đề tài Ứng dụng MAR- MIX trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20

Đề tài Ứng dụng MAR- MIX trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20


Lời Mở Đầu Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước là bước phát triển tất yếu mà mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới phải trải qua trong tiến trình phát triển của mình. Trong đó xuất khẩu đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, và tro ...