Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh

Khóa luận Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đá Spilit

Khóa luận Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đá Spilit


Qua quá trình thực tập và nghiên cứu làm khóa luận tại công ty CP Đá Spilit, em đã nhận thấy những mặt còn hạn chế cũng như những điểm mạnh của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty. Vấn đề quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả vẫn còn là khó khăn cho các doanh nghiệp vừa ...


Khóa luận Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn tài năng tại Hà Nội

Khóa luận Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn tài năng tại Hà Nội


Quản trị nguồn nhân lực là vấn đề vô cùng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng hiện tại của doanh nghiệp để từ đó có những biện pháp thích hợp điều chỉnh những yếu tố về nhân lực theo mục đích và mục tiêu phát triển riêng của mỗi doanh nghiệp. S ...


Đề tài Xây dựng chương trình du lịch TP. HCM – Đông Nai – TP. HCM 2 ngày 1 đêm

Đề tài Xây dựng chương trình du lịch TP. HCM – Đông Nai – TP. HCM 2 ngày 1 đêm


Giá tour bao gồm Xe tham quan :, tiêu chuẩn du lịch. Lưu trú : Khu du lịch Vườn Xoài , Ăn uống: 04 bữa( 1 phụ + 3 chính) 01 bữa tiệc BBQ Vé tham quan vào cổng du lịch vườn Xoài, khu du lịch bửu long, khu du lịch sinh thái vườn Xoài. Hướng dẫn viên trẻ, nhiệt tình, trò chơi sinh hoạt suốt tuy ...


Tiểu luận Trách nhiệm xã hội – điển cứu của công ty Whole Foods. Liên hệ thực tế công ty tại Việt Nam

Tiểu luận Trách nhiệm xã hội – điển cứu của công ty Whole Foods. Liên hệ thực tế công ty tại Việt Nam


Trong môi trường kinh doanh hiện đại, doanh nghiệp không những cần quan tâm đến lợi ích của các cổ đông mà còn phải làm thỏa mãn lợi ích của xã hội. Thay vì phản ứng thụ động với việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, doanh nghiệp cần xem xét các vấn đề xã hội trong bối cảnh chiến lược nhằm ...


Khóa luận Định giá doanh nghiệp cho cổ phần hóa tại Công ty Donafoods

Khóa luận Định giá doanh nghiệp cho cổ phần hóa tại Công ty Donafoods


+ Công ty cần phãi đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá. Việc cổ phần hoá chậm sẽ dẫn đến việc mất sức cạnh tranh trên thị trường và đến khi CPH thì giá trị doanh nghiệp sẽ bị giảm đi nhiều, đồng nghĩa với việc tài sản của nhà nước sẽ bị thất thoát. + Thương hiệu là tài sản có vai trò cực kỳ quan trọng. ...