Quản lý thư viện trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

 ĐỌC GIẢ: (MSDG, TENDG, DIACHI, NGAYSINH, EMAIL, GIOITINH, THONGTINKHAC, HINHANHDG)  SÁCH: (MSSACH, TENSACH, TACGIA, NHAXB, NAMXB, LANXB, SOLUONG, NOIDUNG)  PHIẾU MƯỢN: (SOPHIEUMUON, MSSACH, HANTRA)  MƯỢN SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSDG, MSNV, NGAYMUON)  BỘ PHẬN QUẢN LÝ: (MSNV, MATMA, HOVATEN, DIACHI, NGAYSINH, GIOITINH, DIENTHOAI, EMAIL, NGAYVAOLAM, HINHANHNV)  TRẢ SÁCH: (SOPHIEUMUON, MSSACH, MSNV, NGAYTRA)  USER: (TENNGUOIDUNG,PASSWORD, QUYENADMIN, GHICHU)  QUY ĐỊNH THẺ ĐỌC:( MAQDINH, TENQDINH, TUOIQDINH, NGAYAPDUNG)  QUY ĐỊNH PHẠT: (MAQDINH, SOTIENPHAT, NGAYAPDUNG, GHICHU)  QUY ĐỊNH TRẢ SÁCH: (MAQDINH, MALOAIDG, SOSACHMUONTAICHO, SONGAYMUONVE, SOSACHMUONVE, NGAYAPDUNG)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY