Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008 - 2010

Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tài. Chủ trương của Đảng và nhà nước ta là: “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Để thực hiện chủ trương trên có nhiều biện pháp trong đó bảo hiểm xã hội góp phần không nhỏ.Người lao động chiếm tỷ lệ rất lớn trong dân số và do điều kiện lao động làm việc ngoài rủi ro mang tính tự nhiên, họ cần phải chịu những rủi ro mang tính nghề nghiệp làm giảm hoặc mất thu nhập ảnh hưởng đến bản thân người lao động và gia đình họ cũng như xã hội .Vì vậy Bảo hiểm xã hội giúp san sẻ những rủi ro cũng như hỗ trộ một phân và làm giảm bớt gánh nặng cho cuộc sống.Tạo ra một lưới an toàn cho người lao động góp phầni ổn định trật tự xã hội, công bằng cho xã hội, để quá trình sản xuất diễn ra bình thường và liên tục. Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội mang đậm tính nhân đạo và tính nhân văn sâu sắc. Thu BHXH đóng vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của BHXH, chính vì vậy công tác quản lý thu lại càng phải chú trọng. Nếu quản lý thu tốt thì sẽ tránh thất thoát cho BHXH, đảm bảo quỹ tăng trưởng, và phát triển, tạo sự công bằng cho người tham gia, và góp phần vào củng cố hệ thống An sinh xã hội. Để hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện quản lý thu BHXH em đã chọn đề tài “ Quản lý thu BHXH BB tại BHXH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008- 2010 ” cho bài viết của mình. MỤC LỤC Lời mở đầu. 3 Chương1: Một số vấn đề chung về quản lý thu BHXH 5 1.1. Một số khái niệm về BHXH và quản lý thu BHXH 5 1.1.1. Khái niệm về BHXH 5 1.1.2. Khái niệm về thu BHXH 5 1.1.3. Quản lý thu BHXH. 5 1.2. Vai trò quản lý thu. 6 1.2.1. Tạo sự thống nhất trong hoạt động thu BHXH. 6 1.2.2 Đảm bảo hoạt động thu BHXH bền vững, hiệu quả. 6 1.2.3. Kiểm tra, đánh giá hoạt động thu BHXH. 7 1.3. Nội dung quản lý thu BHXH . 7 1.3.1. Đối tượng tham gia BHXH . 7 1.3.2. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH . 8 1.3.3 Phương thức và mức đóng BHXH . 9 1.3.4. Tổ chức thu BHXH 10 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng quản lý thu BHXH 12 1.4.1. Chính sách tiền lương. 12 1.4.2. Chính sách lao động và việc làm 12 1.4.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người 13 Chương 2:Thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc tại BH 14 2.1 Giới thiệu về BHXH tỉnh Cao Bằng. 14 2.1.1 Giới thiệu chung về tỉnh Cao Bằng. 14 2.1.2 Sơ lược về cơ quan BHXH tỉnh Cao bằng. 14 2.2. Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB tại cơ quan BHXH Cao Bằng. 15 2.2.1. Đối tượng tham gia BHXH BB. 16 2.2.2. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH BB. 20 2.2.3. Mức đóng và phương thức đóng BHXH BB. 21 2.2.4. Kết quả hoạt động thu BHXH BB tại BHXH tỉnh Cao Bằng : 22 2.3. Đánh giá công tác quản lý thu BHXH tại BHXH tỉnh Cao Bằng. 24 2.3.1. Những kết quả đã đạt được. 23 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 24 3.1. Định hướng phát triển. 26 3.2. Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thu BHXH 27 3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ BHXH 27 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. 28 3.2.3. Mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH 28 3.2.4. Tăng cường phối kết hợp với các tổ chức khác. 30 3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; gắn xử phạt với khen thưởng kịp thời 30 3.2.6. Ứng dụng CNTT vào thu BHXH 31 3.3. Một số khuyến nghị 31 Kết luận. 31 Tài liệu tham khảo. 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY