Quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam

MỤC LỤC MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2006. 5 1.1. Sự cần thiết phải nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong nước. 5 1.1.1. Vài nét về phế liệu. 5 1.1.2. Sự cần thiết phải nhập khẩu phế liệu. 6 1.2. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu phế liệu. 8 1.2.1. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu sắt thép phế liệu. 9 1.2.2. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu nhựa phế liệu. 14 1.2.3. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu giấy và catông. 19 1.3. Đánh giá tác động về mặt kinh tế và môi trường của việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu phục vụ sản xuất giai đoạn 2001 - nay. 22 1.3.1. Tác động về mặt kinh tế. 22 1.3.2. Tác động về mặt môi trường. 26 CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-200639 2.1. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu39 2.1.1. Hệ thống các văn bản liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu39 2.1.2. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu44 2.1.3. Các qui định và cam kết quốc tế có liên quan. 61 2.2. Hiệu quả của các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu. 64 2.2.1. Đối với mục tiêu bảo vệ môi trường. 64 2.2.2. Đối với mục tiêu kinh tế. 66 2.2.3. Đối với việc đảm bảo tuân thủ các qui định quốc tế mà Việt Nam là thành viên71 2.2.4. Những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu. 73 2.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu phục vụ sản xuất - Bài học cho Việt Nam75 2.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc. 75 2.3.2Kinh nghiệm một số nước EU79 2.3.3. Bài học rút ra đối với Việt Nam80 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI83 3.1. Quan điểm và định hướng cho việc nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong thời gian tới83 3.1.1. Quan điểm83 3.1.2. Những định hướng trong việc nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất85 3.2. Dự báo nhu cầu nhập khẩu phế liệu trong thời giai tới87 3.2.1. Những nhân tố tác động tới nhu cầu nhập khẩu phế liệu. 87 3.2.2. Dự báo nhu cầu nhập khẩu phế liệu của các ngành trong thời gian tới91 3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong thời gian tới92 3.3.1. Giải pháp về phía Nhà nước. 92 3.3.2. Giải pháp về phía hiệp hội101 3.3.3. Giải pháp về phía doanh nghiệp. 102 3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu105 KẾT LUẬN108 Tài liệu tham khảo. 110 NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY