Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng xây dựng nhà trường thân thiện ở trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số

Có sự quyết tâm của Hiệu trưởng và sự đồng thuận chụm tay, chung sức của mọi thành viên trong nhà trường trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ về HĐGDNGLL theo định hướng xây dựng trường học thân thiện. Hiệu trưởng chủ trì thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch HĐGDNGLL gắn với nội dung phong traò thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực từ: Việc xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động - kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị - kế hoạch sử dụng kinh phí dành cho HĐGDNGLL.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY