Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, Quận Bình Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

- Đổi mới phương thức đào tạo GV trong trường sư phạm theo hướng tăng thời lượng thực hành, chú trọng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. - Xây dựng đầy đủ và triển khai đồng bộ, kịp thời các nội dung và chương trình bồi dưỡng bắt buộc và khuyến khích; các quy định về bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đối với GVTH. Cần đưa các chương trình bồi dưỡng về CNTT, ngoại ngữ, sử dụng thiết bị dạy học vào nội dung bắt buộc. Trên cơ sở đó các địa phương, các nhà trường có thể chủ động hơn trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. - Qui định hoặc khuyến khích các địa phương trên cơ sở chương trình chung, viết tài liệu bồi dưỡng cho phù hợp với thực tế địa phương. - Có biện pháp đánh giá hiệu quả việc BD GV để đảm bảo chất lượng BD GV. - Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ quản lí các trường TH. - Dành nguồn kinh phí cho các Sở để tổ chức bồi dưỡng giáo viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY