Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

ĐẶT VẤN ĐỀ Đảng lãnh đạo được nhân dân làm cách mạng nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân đông đảo mà không phải công việc của một số người, của riêng Đảng Cộng sản. Đảng lãnh đạo để nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc. Điều này đã được Hồ Chí Minh nói khá cặn kẽ, theo quan điểm của Người, đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong toàn bộ những bài báo bài viết của Hồ Chí Minh theo thống kê có đến 40% nói về đại đoàn kết, qua đó ta thấy được tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên cũng như lời cuối cùng trong di chúc Người đều nhắc đến đại đoàn kết. Lời đầu tiên Người viết : “Trước khi qua đời tôi để lại vài lời dặn dò như sau : trước hết nhắc đến đại đoàn kết các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi trong mắt mình”,còn lời cuối cùng của Người: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng toàn dân toàn quân ta đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh dân chủ độc lập đóng góp xứng đáng vào cách mạng vô sản thế giới”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY