Quá trình thực tập nhận thức tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Quốc Phong

Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải năng động và linh hoạt, có tính thích ứng cao nhằm nắm bắt kịp thời về nhu cầu thị trƣờng, doanh nghiệp phải có đƣờng lối kinh doanh đúng đắn, chiến lƣợc đầu tƣ phải phù hợp với tình hình tài chính của mình. Ý thức đƣợc điều đó Công Ty TNHH XD TM DV Tân Quốc Phong đã không ngừng phấn đấu và đạt đƣợc những thành tựu lớn trên thƣơng trƣờng dƣới sự lãnh đạo dựa trên cơ sở khoa học của ban giám đốc điều hành công ty với tinh thần trách nhiệm và sự nổ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên. Công ty đã thể hiện rất rõ qua sự tăng truởng của những chỉ tiêu nhƣ là chỉ tiêu nguồn vốn kinh doanh, chỉ tiêu tổng sản lƣợng, và đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Việc tổ chức công tác kế toán một cách khoa học phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty. Đội ngũ kế toán của công ty làm việc rất hiệu quả có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đoàn kết nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc, luôn đảm bảo đƣợc việc cung cấp những thông tin cần thiết, chính xác và kịp thời cho ban lãnh đạo công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đánh giá kết quả kinh doanh của toàn công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY