Phương trình sóng carrier phi tuyến với điều kiện biên robin - Naumann thuần nhất

MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. MỘT SỐ CÔNG CỤ CHUẨN BỊ 4 1.1. Các không gian hàm thông dụng 4 1.2. Không gian hàm ()0,;, 1pLTXp≤≤∞ 5 1.3. Bổ đề về tính compact của Lions 6 1.4. Một số kết quả về lý thuyết phổ 7 1.5. Một số kết quả khác 8 Chương 2. SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM 9 2.1. Giới thiệu 9 2.2. Thiết lập định lý tồn tại và duy nhất nghiệm bởi thuật giải xấp xỉ tuyến tính 9 Chương 3. THUẬT GIẢI LẶP CẤP HAI 27 3.1. Giới thiệu 27 3.2. Thuật giải lặp cấp hai 27 Chương 4. THUẬT GIẢI LẶP CẤP BA 48 3.1. Giới thiệu 48 3.2. Thuật giải lặp cấp ba 48 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY